Pracovný čas vodičov. Prestávky nepretržitej jazdy

22 októbra 2019

Profesionálny vodič, ako každý iný zamestnanec, má okrem prestávok počas jazdy aj právo na prestávky v práci. Prestávky upravuje článok 7 nariadenia 561/2006, podľa ktorého vodič musí mať po maximálne 4,5 hodinovom riadení nákladného auta prestávku trvajúcu minimálne 45 minút. Využívanie týchto prestávok kontrolujte dopravný inšpektorát a inšpektorát práce, a ich kontroly treba brať vážne, pretože príslušné orgány prípadné priestupky posudzujú veľmi prísne. Preto odporúčame, aby ste parkoviská pre nákladné autá začali hľadať čo najskôr.

Problém s nedostatočným počtom parkovísk pre nákladné autá je v celej Európskej únii veľmi závažný. V dôsledku toho dochádza k presahovaniu pracovného času vodičmi, pretože na jednej strane sú dôležité lehoty dodania, na druhej strane vodiči musia strácať čas na hľadanie voľného parkovacieho miesta. V prípade, ak také miesto nenájdu, parkujú na nedovolených miestach, napr. na krajniciach ciest či diaľnic. Ako vieme, nákladné auto nemôže stáť hocikde, pretože to ovplyvňuje zodpovednosť dopravcu za náklad v prípade jeho krádeže alebo poškodenia.

V dôsledku toho dochádza k absurdnej situácii, keď vodiči nákladných áut musia platiť pokuty za nedostatočnú parkoviskovú infraštruktúru. Žiaľ, nie je to nelegálne, pretože súdy a kontroly uznajú, že náležité plánovanie trasy a započítane rezerv na prípadné neočakávané udalosti na ceste, sú v kompetencii dopravcov a ich vodičov. Nemajú inú možnosť, iba dodržiavať právo, ako aj všetky požiadavky a úpravy.

Prestávka počas státia nákladného auta

Zohľadňujúc vyššie spomenuté odporúčame, aby pri plánovaní cesty a lehoty dodania boli zohľadnené riziká. Preto treba vhodné parkovacie miesto pre nákladné auto hľadať aspoň jednu hodinu pred plánovanou zastávkou. V prípade, ak je intenzita dopravy veľmi veľká, napríklad počas sobôt a nedieľ, alebo pred sviatkami – aj skôr. Tam kde je to možné, treba miesto na parkovisku pre nákladné autá zaregistrovať vopred.
Pritom nezabúdajme, že pri plánovaní cesty musia byť zohľadnené všetky normy a možnosti, ktoré chcem využiť. V danom prípade vodič nie je povinný využiť prestávku počas jednej prestávke. Prestávku môže rozdeliť na dve, dôležité je, aby prvá trvala aspoň 15 minút, a druhá aspoň 30 minút.

->  NAJLEPŠIE MOBILNÉ APLIKÁCIE PRE VODIČOV NÁKLADNÝCH ÁUT (ANDROID)

Pozor! Poradie má význam. Okrem toho rozdelená prestávka musí byť naplánovaná tak, aby tých 30 minút skončilo jazdu trvajúcu maximálne 4,5 hodiny.

Prestávka v práci, a prestávka v jazde

Predpisy, ktoré upravujú čas práce vodičov nákladných áut určujú, že prestávka sa musí začať najneskôr po 6 hodinách práce, a pri nepretržitej jazde najneskôr po 4,5 hodinách. Preto ak vodič iba riadi auto, najprv musí mať prestávku v práci, pretože 45-minútová prestávka v jazde sa považuje za vyžadovanú prestávku v práci. Bez ohľadu na to, či ju vodič využije naraz alebo rozdelenú na dve časti: 15 a 30 minút.
Záležitosť je trochu iná, ak vodič okrem šoférovania vykonáva aj iné činnosti, ktoré sa započítavajú do pracovného času vodiča nákladného auta. V takom prípade šiesta hodina práce začína plynúť od momentu, keď vodič začal vykonávať činnosti súvisiace s prácou, ktoré nie sú šoférovaním. Napríklad vodič išiel 4 hodiny na miesto prevzatia nákladného auta, ktorým neskôr išiel dve hodiny. Šiesta hodina preto začína plynúť po tejto druhej hodine šoférovania nákladného auta. Vodič musí mať prestávku v práci a táto prestávka sa môže považovať aj za prestávku v jazde. Ak bola dlhá, môže sa považovať za časť prestávky počas riadenia auta.