Čas práce řidičů. Přestávky při stálé dlouhé jízdě

22 října 2019

Profesionální řidič z povolání, jako každý jiný pracovník, má kromě přestávek během jízdy také právo na přestávky v práci. Reguluje to čl. 7 polského nařízení 561/2006, v souladu se kterým musí řidič využít minimální dobu 45 minut přestávky po maximálně 4,5 hodinovém řízení nákladního vozidla. Zda jsou tyto přestávky prováděny, to kontroluje Inspekce silniční dopravy a Inspekce práce, a jejich kontroly je nutné brát vážně, protože tyto orgány jednají v případě zjištěných porušení velmi rázně. Z tohoto ohledu se doporučuje hledat si parkoviště pro nákladní vozidla k využívání přestávek již s patřičným předstihem.

V Polsku, konec konců podobně jako i v ostatních státech Evropské unie, je problém nedostatku parkovišť pro nákladní vozidla velmi bolestivý. Má to za důsledek ohýbání časových limitů ze strany řidičů, protože na jednu stranu jsou zde důležité termíny dodávek a na druhou stranu pak řidiči musí ztrácet cenný čas na hledání místa k stání. V případě, že jej nenajdou, se pak tiráci zastavují na nedovolených místech, například na úbočí silnic a dálnic. A jak je známo, nákladní vozidlo nemůže parkovat jen tak kdekoliv, protože to má vliv na odpovědnost dopravce za náklad v případě jeho krádeže nebo poškození.

Výsledkem toho je absurdní situace, když řidiči náklaďáků musí platit finanční pokuty za nedostatek parkovací infrastruktury. To však bohužel není v rozporu s právem, protože soudní a kontrolní orgány soudí, že odpovídající plánování trasy a zakomponování do těchto plánů určité rezervy, která může být potřebná v důsledku nepředpokládaných událostí na silnici, patří do kompetence dopravních firem a jejích řidičů. Nezbývá jim tedy nic jiného, než se právu přizpůsobit a dodržovat všechny požadavky a pravidla.

Přestávka v průběhu stání nákladního vozidla

Je zapotřebí to mít na paměti a doporučuje se plánovat jízdy a dodávky v souladu s kalkulováním rizik. Odpovídající místo k stání pro nákladní vozidla je proto nutné hledat již minimálně hodinu před plánovaným zastavením. V případě velké intenzity provozu, například o víkendech nebo před svátky – dokonce i dříve. Jestliže je to možné, je rovněž dobré provést případnou rezervaci parkoviště pro nákladní vozidlo.
Mějme pouze na paměti, že plánování jízdy musí probíhat se zohledněním všech norem a možností, které lze využít. V daném případě řidič nemá povinnost využít přestávku v průběhu jednoho stání. Přestávku může rozdělit na dvě části, důležité je jen to, aby první část trvala alespoň 15 minut, druhá pak – minimálně 30 minut.

->  Přehled dopravních pokut v Evropě

Pozor! Pořadí je důležité. Dělená přestávka musí být navíc naplánována tak, aby těch 30 minut končilo maximálně 4,5 hodinový čas řízení.

Přestávka v práci, přestávka v jízdě

Předpisy regulující čas práce řidičů určují, že přestávku je nutné začít nejpozději po šesté hodině práce, při stálé jízdě, ale – nejpozději po 4,5 hodinách jízdy. Jestliže tedy prací řidiče bude samotná jízda, pak je nutné nejdříve udělat přestávku v práci, protože 45 minutová přestávka v jízdě je chápána jako vyžadovaná přestávka v práci. Nezávisle na tom, zda je realizována vcelku, nebo je rozdělena na dvě části: 15-a 30-minutovou.
Vše ale vypadá poněkud jinak, jestliže řidič kromě jízdy vykonává také jiné činnosti, které jsou započítávány do času práce řidiče nákladního vozidla. V takovém případě pak šestá hodina práce uplývá od okamžiku, kdy řidič začal činnosti, které jsou spojeny s prací a nejsou přitom samotnou jízdou. Například řidič čtyři hodiny dojížděl automobilem do místa odběru nákladního vozidla, kterým následně jel po dobu dvou hodin. Šestá hodina práce pak končí po takové druhé hodině řízení nákladního vozidla. Řidič musí udělat přestávku v práci a tato přestávka může být rovněž brána jako přestávka v jízdě. Jestliže byla dlouhá, může být brána jako část přestávky v řízení.