Съвети за водачите

Време за работа на шофьорите. Почивки при непрекъснато шофиране

22 октомври 2019

Професионалният шофьор, като всеки друг служител, освен почивки по време на шофирането има право за почивки изобщо. Това е регламентирано в чл. 7 от Регламент 561/2006, според който водачът трябва да направи минимална почивка от 45 минути след максимум 4,5 часа шофиране на тежкотоварен автомобил. Използването на тези почивки се проверява от Инспекцията по транспорта и Инспекцията по труда, а тези проверки трябва да се третират много сериозно, тъй като контролните органите много строго подхождат към нарушенията в тази област. С оглед на горното се препоръчва възможно най-рано търсене на паркинги за тежкотоварни камиони за използване на почивките.

Така, както в други държави от Европейския Съюз, в Полша проблемът с липсата на паркинги за тежкотоварни камиони е много сериозен. Това води до редовни нарушения на работното време от шофьорите, тъй като от една страна сроковете за доставка са важни, но от друга страна шофьорите трябва да отделят време за търсене на свободно място за паркиране. При липсата на паркомясто товарните камиони спират на забранени места, например на пътните банкети на платното и магистралите. Както е известно тежкотоварният автомобил не може да бъде паркиран където и да било, тъй като това влияе на отговорността на превозвача за товара в случай на кражба или увреждане.

Резултатът е абсурдната ситуация, когато шофьорите на тежкотоварни камиони трябва да плащат глоби за липса на адекватна инфраструктура за паркиране. За съжаление, това не е незаконно, тъй като съдебните и контролните органи считат, че правилното планиране на маршрутите и предвиждането на ситуации, които могат да възникнат в резултат на непредвидени инциденти на пътя, са отговорност на транспортните фирми и техните шофьори. Не остава нищо друго, освен да се придържаме към законите и да спазваме всички изисквания и разпоредби.

->  НАЙ-ДОБРИТЕ МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ШОФЬОРИ (ANDROID)

Почивка по време на престой на товарния автомобил

Имайки това предвид, се препоръчва планиране на пътуването и на доставките в съответствие с калкулирания риск. Ето защо трябва да се търси подходящо място за паркиране на товарния камион поне един час преди планираното паркиране. В случай на интензивен трафик, например през почивните дни или преди празници – дори още по-рано. Ако е възможно, можете да резервирате място на паркинга за тежкотоварни камиони.
Само не забравяйте, че планирането на пътуването трябва да се извърши, като се вземат предвид всички стандарти и възможности, които може да се използват. В даден случай водачът не е длъжен да използва почивката по време на едно спиране. Може да раздели почивката на два периода, при което е важно първият да продължи поне 15 минути, вторият – поне 30 минути.

Внимание! Последователността има значение. Освен това разделената почивка трябва да бъде планирана така, че тези 30 минути да завършат период от максимум 4,5 часа шофиране.

Почивка в работата и почивка в шофирането

Наредбите, регулиращи работното време на шофьорите на товарни камиони, сочат, че почивката трябва да започне най-късно след шестия час на работа, а при продължително шофиране – най-късно след 4,5 часа шофиране. Така че, ако работата на шофьора е само шофиране, тогава първо трябва да се направи почивка в работата, защото 45-минутната почивка в шофирането се третира като задължителна почивка от работа. Независимо дали е направена изцяло или разделена на две: 15 и 30 минути почивка.
Случаят изглежда малко по-различно, ако водачът освен шофиране изпълнява и други дейности, които са включени в работното време на водача на камиона. В този случай шестият час на работа изтича от момента, в който водачът започне дейности, свързани с работата, които не са шофиране. Например, шофьорът на камион пътува четири часа с кола до мястото на приемане на камиона, който кара след това само два часа. Следователно шестият час на работа изтича след втория час на шофиране на камиона. Шофьорът трябва да направи почивка от работа и тази почивка може да се счита и за почивка в шофирането. Ако е продължителна, тази почивка може да се третира като част от почивка в шофирането.