Zmiany prawa transportowego we Francji. Odbiór odpoczynków i noclegi w busach po nowemu

24 września 2020

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy władze Francji wprowadziły kilka istotnych zmian, dotyczących wykonywania transportu na terenie kraju. 24 sierpnia został opublikowany dekret 2020-1088, który wprowadził nowe wykroczenia dotyczące odbioru odpoczynku kierowców, natomiast 9 dni później na mocy dekretu 2020-1104 Francja nałożyła obostrzenia na kierowców pojazdów dostawczych (tzw. busiarzy). We wszystkich przypadkach na naruszenia przepisów grożą surowe kary.

Zmiany prawa transportowego we Francji.

Odbiór odpoczynku kierowców ciężarówek

Dekret nr 2020-1088 wprowadza do francuskiego ustawodawstwa 2 nowe wykroczenia, dotyczące odbioru przez kierowców odpoczynku tygodniowego. Nowe obostrzenia mają zapobiec nadmiernemu przesuwaniu w czasie odbioru odpoczynków. Władze wprowadziły również nowe kary za złamanie tych przepisów. Wykroczenia dotyczą dwóch zakresów:

1) Opóźnienia mniejszego niż 12 godzin w obowiązku korzystania z tygodniowego odpoczynku po sześciu kolejnych 24-godzinnych okresach od poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku. Za popełnienie tego wykroczenia grozi grzywna w wysokości 750 euro.

2) Opóźnienia o 12 lub więcej godzin w obowiązku korzystania z tygodniowego odpoczynku po sześciu kolejnych 24-godzinnych okresach od poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku. W przypadku danego wykroczenia grzywna wynosi 1,5 tys. euro.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 561/2006, tygodniowy okres odpoczynku należy odebrać nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych (licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku).

Nocleg w pojazdach dostawczych (busach)

Kolejne zmiany, tym razem dotyczące zakazu noclegu w autach dostawczych (do 3,5 t) zostały wprowadzone 2 września na mocy dekretu 2020-1104. Nowe przepisy obowiązują od 3 września 2020 r. Od tego momentu zmuszanie kierowców do spędzania odpoczynków w pojazdach jest traktowane jako wykroczenie klasy 5 (nieprzestrzeganie przepisów art. L. 3313-4 Kodeksu transportowego, wprowadzonego artykułem 102 ustawy o mobilności).

Dla polskiego przewoźnika w praktyce oznacza to podleganie karze wysokości 1,5 tys euro, jeżeli:

– pracodawca zmusza swojego pracownika do odpoczynku dziennego lub tygodniowego w pojeździe,

– pracodawca zmusza kierowców do spędzania tychże odpoczynków w miejscu, które nie zapewnia warunków bezpieczeństwa lub komfortu i higieny szanującej jego zdrowie,

– kierowca nie będzie w stanie uzasadnić, że spędził odpoczynek w odpowiednich warunkach.

Od nowych wytycznych nie istnieją żadne odstępstwa. Zgodnie z nowymi przepisami, dobre warunki w pojeździe oraz sanitariat na parkingach dla ciężarówek nie spełniają wymogów stawianych przez nowe francuskie prawo. Oznacza to, że kierowców obowiązuje bezwzględny zakaz noclegu w autach. Jedyny wyjątek stanową kierowcy pozostający na samozatrudnieniu, jednak wyłącznie wtedy, gdy nie pozostają na zatrudnieniu także w innej firmie.  

Należy wziąć również pod uwagę fakt, że służby kontrolne mają uprawnienia nie tylko do sprawdzania warunków bieżącego odpoczynku. Funkcjonariusze – np. żandarmerii lub inspekcji transportu – mogą żądać okazania potwierdzenia, że wcześniejsze odpoczynki kierowców na terenie Francji miały miejsce z uwzględnieniem odpowiednich warunków. Z tego powodu należy zachować kwity i paragony dokumentujące właściwe zakwaterowanie. 

Szukasz właściwego parkingu z miejscami noclegowymi? Znajdź go poprzez aplikację TransParking.

->  Zakazy ruchu ciężarówek w grudniu. Sprawdź, gdzie i kiedy nie pojedziesz w święta