Zmiany prawa transportowego we Francji. Odbiór odpoczynków i noclegi w busach po nowemu

24 września 2020

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy władze Francji wprowadziły kilka istotnych zmian, dotyczących wykonywania transportu na terenie kraju. 24 sierpnia został opublikowany dekret 2020-1088, który wprowadził nowe wykroczenia dotyczące odbioru odpoczynku kierowców, natomiast 9 dni później na mocy dekretu 2020-1104 Francja nałożyła obostrzenia na kierowców pojazdów dostawczych (tzw. busiarzy). We wszystkich przypadkach na naruszenia przepisów grożą surowe kary.

Odbiór odpoczynku kierowców ciężarówek

Dekret nr 2020-1088 wprowadza do francuskiego ustawodawstwa 2 nowe wykroczenia, dotyczące odbioru przez kierowców odpoczynku tygodniowego. Nowe obostrzenia mają zapobiec nadmiernemu przesuwaniu w czasie odbioru odpoczynków. Władze wprowadziły również nowe kary za złamanie tych przepisów. Wykroczenia dotyczą dwóch zakresów:

1) Opóźnienia mniejszego niż 12 godzin w obowiązku korzystania z tygodniowego odpoczynku po sześciu kolejnych 24-godzinnych okresach od poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku. Za popełnienie tego wykroczenia grozi grzywna w wysokości 750 euro.

2) Opóźnienia o 12 lub więcej godzin w obowiązku korzystania z tygodniowego odpoczynku po sześciu kolejnych 24-godzinnych okresach od poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku. W przypadku danego wykroczenia grzywna wynosi 1,5 tys. euro.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 561/2006, tygodniowy okres odpoczynku należy odebrać nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych (licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku).

Nocleg w pojazdach dostawczych (busach)

Kolejne zmiany, tym razem dotyczące zakazu noclegu w autach dostawczych (do 3,5 t) zostały wprowadzone 2 września na mocy dekretu 2020-1104. Nowe przepisy obowiązują od 3 września 2020 r. Od tego momentu zmuszanie kierowców do spędzania odpoczynków w pojazdach jest traktowane jako wykroczenie klasy 5 (nieprzestrzeganie przepisów art. L. 3313-4 Kodeksu transportowego, wprowadzonego artykułem 102 ustawy o mobilności).

Dla polskiego przewoźnika w praktyce oznacza to podleganie karze wysokości 1,5 tys euro, jeżeli:

– pracodawca zmusza swojego pracownika do odpoczynku dziennego lub tygodniowego w pojeździe,

– pracodawca zmusza kierowców do spędzania tychże odpoczynków w miejscu, które nie zapewnia warunków bezpieczeństwa lub komfortu i higieny szanującej jego zdrowie,

– kierowca nie będzie w stanie uzasadnić, że spędził odpoczynek w odpowiednich warunkach.

Od nowych wytycznych nie istnieją żadne odstępstwa. Zgodnie z nowymi przepisami, dobre warunki w pojeździe oraz sanitariat na parkingach dla ciężarówek nie spełniają wymogów stawianych przez nowe francuskie prawo. Oznacza to, że kierowców obowiązuje bezwzględny zakaz noclegu w autach. Jedyny wyjątek stanową kierowcy pozostający na samozatrudnieniu, jednak wyłącznie wtedy, gdy nie pozostają na zatrudnieniu także w innej firmie.  

Należy wziąć również pod uwagę fakt, że służby kontrolne mają uprawnienia nie tylko do sprawdzania warunków bieżącego odpoczynku. Funkcjonariusze – np. żandarmerii lub inspekcji transportu – mogą żądać okazania potwierdzenia, że wcześniejsze odpoczynki kierowców na terenie Francji miały miejsce z uwzględnieniem odpowiednich warunków. Z tego powodu należy zachować kwity i paragony dokumentujące właściwe zakwaterowanie. 

Szukasz właściwego parkingu z miejscami noclegowymi? Znajdź go poprzez aplikację TransParking.

->  Pomysły na zwiększenie miejsc postojowych dla ciężarówek w Niemczech. Realizacja niektórych już się rozpoczęła
  • Giełda Transportowa Trans.eu
  • Ubezpieczenia Transportowe
  • Fundacja PolskieDzieci.org - Zdrowe i Racjonalne Odżywianie
  • Fundacja TruckersLife - Dbamy o zdrowie kierowców i bezpieczeństwo na drogach
  • Zyskaj Płynność Finansową - Karty Paliwowe, Finansowanie Leasingu, Zwrot VAT