Przekroczenie jazdy o jedną lub dwie godziny – w jaki sposób można to zrobić?

1 grudnia 2020

Przekroczenie czasu pracy było możliwe w pewnych sytuacjach już wcześniej, jednak dopiero od sierpnia br. zasady przekroczenia czasu jazdy nawet o dwie godziny zostały uproszczone. Kiedy można to zrobić i o czym wtedy warto pamiętać?

Przekroczenie jazdy o jedną lub dwie godziny - w jaki sposób można to zrobić?

Pakiet Mobilności wprowadził do transportu wiele zmian, z których część obowiązuje już od kilku miesięcy. Jednak nie wszystkie jego zapisy są przejrzyste. Wiele niejasności wprowadza szczególnie obszar czasu pracy i odpoczynku kierowców, szczególnie ta część o  dopuszczalnym przekroczeniu czasu jazdy. Wyjaśniamy, o co chodzi.

Na wstępie warto zaznaczyć dwie istotne kwestie:

  1. Przedłużenie jazdy o jedną lub dwie godziny jest odstępstwem od przepisów i może być stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach. Zanim kierowca zdecyduje się na dany krok, należy pamiętać o rozsądnym uzasadnieniu takiej decyzji.
  2. Przedłużenie może nastąpić wtedy, kiedy kierowca kieruje się do bazy lub miejsca swojego zamieszkania i uprzednio miał zrobioną 30- lub 45-minutową przerwę (chodzi o przedłużenie jazdy o dwie godziny).

Należy pamiętać, że każdy okres wydłużenia czasu jazdy należy zrekompensować równoważnym okresem odpoczynku, wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia, następującego po tygodniu, w którym nastąpiło wydłużenie godzin jazdy. 

Kiedy można przekroczyć jazdę o 1 godzinę?

Dzienny i tygodniowy czas jazdy można wydłużyć o jedną godzinę tylko w tym przypadku, jeśli kierowca wraca do bazy lub miejsca zamieszkania, aby odebrać tygodniowy odpoczynek. Czas ten można zrekompensować wydłużając odpoczynek dobowy lub tygodniowy. Najpóźniej po przybyciu do miejsca docelowego lub odpowiedniego miejsca postoju należy zrobić wydruk i opisać go dodając art. 12/561/2006 WE.

Podsumowując: 

  1. Nie można przekroczyć 4,5 godz. jazdy ciągłej.
  2. Odstępstwo to nie obowiązuje w przypadku podwójnej obsady.
  3. Tę jedną godzinę należy odebrać w ciągu 3 tygodni.

Kiedy można przekroczyć jazdę o 2 godziny?

Skorzystać z możliwości wydłużenia czasu jazdy o dwie godziny można tylko w tym przypadku, jeśli kierowca zrobi przedtem 30-minutową przerwę. Nie ma potrzeby jej wykonywać, jeśli miała miejsce przerwa 45-minutowa. W danym przypadku należy również uzasadnić swoją decyzję robiąc wydruk i opisując go art. 12/561/2006 WE najpóźniej po przybyciu do miejsca docelowego. Godziny te należy odebrać tak samo, jak w przypadku przekroczenia jazdy o 1 godzinę – w ciągu 3 tygodni. 

>>> Jak zastosować art. 12/561/2006.

->  Zakazy ruchu ciężarówek we Włoszech w 2021 r.

Więcej o nowościach z zakresu Pakietu Mobilności znajdziesz w poradniku dla kierowców ciężarówek.