Czas pracy kierowców. Tolerancja czasowa 15 minut i kara za przekroczenie nawet 1 minuty

22 października 2019

Tolerancja 15-minutowa została anulowana 3 września 2018 roku, a mimo to dla wielu kierowców, przyzwyczajonych do jazdy na starych zasadach, jej usunięcie w dalszym ciągu sprawia wiele kłopotów. Sprawdź zatem, jak teraz wygląda jazda ciągła i za co możesz otrzymać karę.

Czas pracy kierowców. Tolerancja czasowa 15 minut i kara za przekroczenie nawet 1 minuty

We wrześniu 2018 roku w Polsce wprowadzono kilka nowelizacji, dotyczących przepisów transportowych. Dotyczyły one przede wszystkim kar dla przewoźników, osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie oraz kierowców zawodowych. Więcej o tym pisaliśmy w artykule o taryfikatorach kar dla truckerów i jak ich unikać.

Jak wiadomo,  maksymalny czas jazdy bez przerwy wynosi 4 godziny i 30 minut. Kierowca musi wykonać przerwę co najmniej 45 minut. Bez niej trucker nie może kontynuować jazdy. Jeszcze przed licznymi zmianami we wrześniu 2018 r. w przepisach nie przewidziano kar za przekroczenie czasu jazdy ciągłej o czas do 15 minut. W praktyce to oznaczało, że można było jechać o 14 minut dłużej bez żadnych konsekwencji (4 godziny i 44 minuty). 

Po zmianach tolerancja 15 minut w pracy kierowców została usunięta, a kary za nieprzestrzeganie przepisów transportowych są nakładane za nawet 1-minutowe przekroczenie. Oznacza to, że mandat w wysokości 100 zł firma transportowa może otrzymać już w pierwszej minucie po 4 godzinach i 30 minutach jazdy ciągłej. Należy pamiętać, że nie istnieją żadne wyjątki, kara obowiązuje wszystkich i bezwzględnie. Za jednym wyjątkiem.

Brak tolerancji 15-minutowej – jak się uchronić przed karą?

Samo istnienie sposobu na uniknięcie tej kary jest już powszechnie znane, choć nie każdy potrafi z tego sposobu skorzystać. Chodzi tu o artykuł 12 z Rozporządzenia 561/2006 WE, zgodnie z którym każdy kierowca w sytuacji uzasadnionej może świadomie złamać prawo bez poniesienia konsekwencji owego czynu.

Treść artykułu 12 brzmi:

“Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów (…) w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój”. 

Gdzie i jak zastosować artykuł 12 Rozporządzenia 561/2006 WE?

Skorzystać z sytuacji opisanej w art. 12 może każdy kierowca. Wystarczy zrobić wydruk, a następnie go opisać. W przypadku tachografów cyfrowych na odwrocie wydruku należy odnotować numer rozporządzenia i szczegółowo przedstawić sytuację, dlaczego kierowca złamał przepis. Ważne, by opis był przekonywujący i przedstawiał dowód, że złamanie prawa było nieuniknione.

Jak opisać zastosowanie art. 12 Rozporządzenia 561/2006 WE?

Należy pamiętać, że Rozporządzenie 561/2006 WE jest prawem unijnym, a zatem działa na terenie całej Wspólnoty. Mimo to nie należy się przejmować, że opis na wydruku będzie po polsku – z punktu widzenia prawa to nie ma znaczenia. 

W opisie obowiązkowo muszą się znaleźć następujące elementy:

– Podstawa prawna, czyli adnotacja “Artykuł 12 Rozporządzenia 561/2006 WE”;

– Miejsce, czas i godzina popełnienia wykroczenia;

– Naruszenie, które kierowca musiał popełnić. 

Uwaga! Przekroczenie można podać dowolne, byle nie takie, które “zagraża bezpieczeństwu drogowemu” (art. 12/561/2006 WE) i zagraża życiu i zdrowiu uczestników ruchu.

– Powód naruszenia przepisów. 

Uwaga! Przyczyna jest bardzo istotna. Dopuszczalne są powody posiadające poważna konsekwencje, na przykład brak wolnego miejsca postojowego na parkingu dla ciężarówek, złe warunki pogodowe czy awaria pojazdu. Celem popełnienia wykroczenia musi być ochrona mienia, pojazdu lub osób.

– Podpis kierowcy ciężarówki;

Zastosowanie artykułu 12 to praktycznie jedyny sposób na uchronienie się przed grzywną za przekroczenie czasu pracy. Nie można go stosować zbyt często, dlatego zachęcamy do korzystania z pomocy w pracy – na przykład aplikacji mobilnych dla kierowców ciężarówek. Większośc z nich jest bezpłatna i bardzo przydatna, mogą pomóc chociażby w uniknięciu przekroczenia czasu jazdy o tę jedną minutę.

->  Czas pracy kierowców. Jakie czynności nie są wliczane do czasu pracy kierowców zawodowych?