Pierwsze zmiany Pakietu Mobilności już obowiązują. O czym musi pamiętać każdy kierowca ciężarówki?

31 sierpnia 2020

31 lipca został zatwierdzony Pakiet Mobilności, jeden z najbardziej kontrowersyjnych dokumentów branży transportowej ostatnich lat. Nowe przepisy będą wdrażane w przeciągu najbliższych sześciu lat. Pierwsze zaczęły obowiązywać już w sierpniu br. Czego dotyczą?

Pierwsze zmiany Pakietu Mobilności już obowiązują.

20 dni od opublikowania Pakietu Mobilności w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej weszły w życie pierwsze przepisy, zawarte w dokumencie. Na początku zmianie uległy zagadnienia związane z odpoczynkiem kierowców ciężarówek. Co dokładnie się zmieniło?

Obowiązkowe odpoczynki

W myśl nowych przepisów, kierowcy obsługujący transport międzynarodowy będą mogli odebrać wyłącznie 2 skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd poza państwem członkowskim, w którym znajduje się siedziba przewoźnika.  

Wykorzystanie odpoczynku w takich warunkach jest jednak obwarowane warunkiem – w ciągu kolejnych czterech tygodni kierowca zawodowy musi wykorzystać przynajmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, w tym przynajmniej dwa regularne tygodniowe.

Jak ma wyglądać  rekompensata za skrócone odpoczynki tygodniowe? Okres odpoczynku musi być równoważny, wykorzystywany jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia. Musi poprzedzać regularny odpoczynek tygodniowy. Rekompensata może być dołączona do odpoczynku trwającego nie mniej niż 9 godz.

Przy ustalaniu harmonogramu odpoczynku kierowcy trzeba pamiętać, że trzeci odpoczynek tygodniowy musi rozpocząć się wcześniej niż po 6 okresach 24-godzinnych. 

Odpoczynki poza ciężarówką

Pakiet Mobilności wprowadza znaczące zmiany w kwestii spędzania przez kierowców odpoczynków w kabinie. Od teraz nie ma możliwości odbierania regularnych odpoczynków tygodniowych oraz odpoczynków trwających dłużej niż 45 godzin w kabinie pojazdu. 

Obecnie odpoczynki trwające ponad 45 godzin kierowcy muszą odebrać w miejscu zakwaterowania z odpowiednim sanitariatem. Wszelkie koszty takiego noclegu zobowiązany jest pokryć pracodawca. 

W przypadku wykorzystania regularnego dziennego lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku na promie lub w pociągu kierowca może przerwać czas ich trwania. Nie może to być jednak więcej niż 2 razy, a łączny czas wykonywania czynności służbowych nie może przekraczać godziny. Warunkiem jest jednak, że kierowca będzie miał do dyspozycji kabinę sypialną, koję lub kuszetkę.

->  Strefy ekologiczne z zakazami dla ciężarówek

Wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu

Nowe przepisy wprowadzają możliwość wydłużenia dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o 2 godziny. Z dodatkowych godzin skorzystać można jeżeli pomogą one w dotarciu do bazy lub miejsca zamieszkania, w celu odebrania regularnego odpoczynku tygodniowego (45 godzin). Kierowca musi jednak pamiętać o odbyciu nieprzerwanej 30 min przerwy. 

Każdy okres wydłużenia czasu prowadzenia pojazdu należy zrekompensować równoważnym okresem odpoczynku. Powinien on zostać wykorzystany jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia, następującego po tygodniu, w którym nastąpiło wydłużenie godzin jazdy.

Powrót do bazy transportowej

Przepisy Pakietu Mobilności wpływają znacznie na planowanie tras. Nowe prawo transportowe wymaga bowiem od kierowcy powrotu do bazy co 4 tygodnie. W tym czasie kierowca musi odebrać trwający ponad 45 godzin regularny odpoczynek tygodniowy, będący rekompensatą za skrócony tygodniowy okres odpoczynku. Za miejsce powrotu służyć mogą:

– kraj siedziby przewoźnika, 

– miejsce zamieszkania kierowcy. 

Jeżeli kierowca będzie odbierać następujące bezpośrednio po sobie 2 skrócone odpoczynki, może wrócić przed rozpoczęciem regularnego odpoczynku tygodniowego. 

Do obowiązków przewoźnika należy dokumentowanie, w jaki sposób obowiązkowy powrót do bazy jest przestrzegany. Za dowody mogą posłużyć m.in:

– zapisy z tachografów, 

– plany pracy kierowców. 

Dowody przewoźnik powinien przechowywać w siedzibie firmy i okazać je na żądanie organów kontrolnych. 

Praca w załodze kilkuosobowej

W przypadku pracy w załodze wieloosobowej kierowca może wykorzystać swoją 45-minutową przerwę w pojeździe, podczas gdy prowadzi inny kierowca. Warunkiem koniecznym jest to, aby kierowca, odbierający przerwę, nie był zaangażowany do pomocy prowadzącemu pojazd.