Prawa i obowiązki kierowców w związku z koronawirusem. Zobacz, na co nie musisz się godzić

13 marca 2020

Coraz więcej kierowców ciężarówek zgłasza obawy przed wyjazdem do państw Europy Zachodniej, gdzie istnieje duże ryzyko zakażenia koronawirusem (COVID-19). Do samych tylko Włoch tygodniowo wyjeżdża średnio ponad 10 tysięcy ciężarówek. Eksperci zgodnie twierdzą, że powodów do paniki nie ma, jednak trzeba zachować ostrożność. Oto garść porad, które każdy kierowca ciężarówki powinien znać.

Prawa i obowiązki kierowców w związku z koronawirusem.

Prawa kierowców ciężarówek jako pracowników

Na początek warto zwrócić uwagę na dwa istotne artykułu Kodeksu Pracy:

– art. 207 par. 2 mówi o tym, że podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

– art. 209² par. 1 wskazuje na to, że obowiązkiem pracodawcy jest aktywne przeciwdziałanie występowaniu zagrożeń w miejscu pracy poprzez podejmowanie się odpowiednich działań, dzięki którym pracownicy – w tym przypadku kierowcy zawodowi – otrzymają odpowiednią ochronę i zostaną poinformowani o zagrożeniu. 

Zgodnie z informacją Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, istnieją sytuacje, w których kierowca ma prawo do odmowy wyjazdu do pewnych regionów, gdzie występuje zagrożenie zakażenia wirusem. Są to tzw. “czerwone strefy” – obszary te uznane są za niespełniające warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Potwierdzają to przepisy PIP, opublikowane 26 lutego 2020 r., a które powiela również Główny inspektorat Sanitarny (GIS). Zgodnie z ich treścią, pracownik, którego pracodawca wysyła w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa, może odmówić wyjazdu ze względu na bezpośrednie zagrożenie swojego życia lub zdrowia oraz ryzyko rozprzestrzenienia choroby. Ważne, by ocena, że istnieje takie zagrożenie, powstała przy użyciu kryterium obiektywnego (nie może to być własne widzimisię).

Art. 210 par. 1 Kodeksu Pracy mówi właśnie o prawie pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy, gdy warunki stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia i nie są zgodne z przepisami BHP. 

Odmowa wykonania pracy nie wiąże się z utratą wynagrodzenia, jednak pracodawca w pierwszej kolejności powinien zapewnić kierowcy możliwość normalnego wykonywania pracy poza zagrożonym obszarem lub skierować go do innego zadania. 

Pracodawca, jeśli zechce, może udzielić kierowcy wolnego po powrocie ze strefy zagrożenia. Nie może jednak wymagać od pracownika, żeby jego nieobecność wiązała się z wykorzystaniem urlopu lub w jakiś inny sposób skutkowała uszczupleniem wynagrodzenia. 

Istotne jest to, że przed rozpoczęciem wykonywania zlecenia, przewoźnik wraz z kierowcą powinni ocenić ryzyko związane z wyjazdem do stref zakażonych. Pracodawca powinien zapewnić kierowcy odpowiednie środki, minimalizujące zagrożenie zarażenia wirusem, oraz zorganizować trasę tak, by jak najmniej stwarzała zagrożenia (np. tak, żeby wyjazd był krótszy lub omijał niebezpiecznie tereny).

Wezwania do kontroli kierowców ciężarówek

Obecnie, według informacji z przekazanych przez rzecznika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, sanepid może zgłosić się do kierowcy w sprawie wykonania badania na obecność koronawirusa tylko w dwóch przypadkach. 

Kierowca może być zobowiązany do stawienia się na badanie, jeżeli wcześniej sam zgłosił się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jeśli w wyniku wywiadu dostał polecenie do bycia w stałym kontakcie z oddziałem powiatowym, jego przedstawiciele mogą się z nim skontaktować i wezwać do kontroli. 

Wezwanie do obowiązkowej kontroli stanu zdrowia może również dostać osoba, w tym także kierowca, która miała kontakt z osobą zarażoną lub jest o to podejrzana. Zgodnie z zasadami nadzoru epidemiologicznego, sanepid ustala wszystkie osoby, z jakimi kontakt miała osoba zarażona lub podejrzana o zarażenie. Następnie kontaktuje się z nimi i może wezwać do stawienia się na koniecznie badania. 

Na dzień dzisiejszy jeszcze nie wdrożono obowiązkowych badań dla wszystkich kierowców zawodowych. 

->  Pomocna dłoń dla bohaterów dróg, czyli praca kierowców ciężarówek w dobie pandemii