Pół roku pandemii: otwarcie granic, potrzebne formularze oraz ograniczenia ruchu ciężarówek

26 czerwca 2020

Kilka miesięcy pandemii poważnie zmieniło branżę transportową. Oprócz licznych obostrzeń w transporcie i zmian w czasie pracy kierowców, koronawirus miał wpływ również na rynek pracy oraz funkcjonowanie firm przewozowych. Połowa roku przyniosła pewne poluźnienia obostrzeń, jednak na pełen powrót do normalności należy trochę poczekać.

Pół roku pandemii: otwarcie granic, potrzebne formularze oraz ograniczenia ruchu ciężarówek

Jeszcze w maju Komisja Europejska zwróciła uwagę na to, że Unia powinna już przystąpić do wdrażania fazy przejściowej – stopniowego zmniejszania kontroli stanu zdrowia na przejściach granicznych, zniesienia stosowanej niezależnie od objawów kwarantanny i otwierania granic wewnętrznych granic Wspólnoty. Oficjele Brukseli zwrócili uwagę na to, że niezależnie od środków ostrożności, działania muszą zostać podjęte w taki sposób, aby ciągłość łańcucha dostaw została zachowana, a przewozy ładunków – zabezpieczone i chronione.

Dane wytyczne KE opublikowała w dokumencie “COVID-19: Wytyczne w sprawie stopniowego przywracania usług transportowych i połączeń”. Zgodnie z zaleceniami, kraje członkowskie powinny w możliwie jak najszybszym czasie – jeśli pozwala na to sytuacja w kraju – przywrócić zakazy i płynność ruchu pojazdów ciężarowych oraz przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynku kierowców zawodowych. Wszelkie obostrzenia powinny być zharmonizowane i ograniczone do absolutnej konieczności.

Kontrole graniczne państw Unii Europejskiej

Kraje członkowskie zaczęły się stosować do danych wytycznych już od początku czerwca. KE zaleciła zniesienie kontroli wewnątrz Wspólnoty oraz wszystkim państwom strefy Schengen od połowy czerwca. Stopniowe otwieranie granic zewnętrznych ma nastąpić wraz z początkiem lipca.

Polska

Polska zniosła kontrole graniczne i ograniczenia w przekraczaniu granic 13 czerwca. Od połowy miesiąca możliwe są również międzynarodowe loty oraz przejazdy innymi środkami transportu – pociągami i autokarami.

Niemcy

Niemcy znieśli kontrole graniczne z Austrią, Francją, Szwajcarią, Luksemburgiem i Danią. Przy przekraczaniu granic kraju nie ma potrzeby okazywania dowodu i uzasadnienia pilnej potrzeby podróży. Kontrole zostały ograniczone do wyrywkowych czynności. W przypadku granicy z Luksemburgiem kontrole zniesiono całkowicie.

Francja i Włochy

Francja zniosła ograniczenia na swoich granicach dla podróżnych z UE, Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Watykanu. Wyjątki dotyczą jedynie osób przyjeżdżających z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. 

Włochy granicę wewnętrzną otworzyły 3 czerwca.

Czechy i Słowacja

Czechy otworzyły granice dla obywateli prawie wszystkich krajów UE, Szwajcarii i Liechtensteinu. Obostrzenia na granicach obowiązują tylko podróżnych ze Śląska, Belgii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Tymczasem Słowacja 10 czerwca rozluźniła obostrzenia na przejściach granicznych dla osób podróżujących z Bułgarii, Cypru, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Chorwacji, Islandii, Księstwa Liechtensteinu, Litwy, Łotwy, Węgier, Malty, Niemiec, Norwegii, Austrii, Słowenii i Szwajcarii. 

Na granicy słowacko-polskiej kontrole będą miały miejsce do 26 czerwca. Jedynymi otwartymi przejściami granicznymi są Trstená-Chyžné i Vyšný Komárnik-Barwinek. 

Austria i Węgry

Austria otworzyła swoje granice już 4 czerwca. Został przywrócony ruch z Liechtensteinem, Niemcami, Włochami, Słowacją, Słowenią, Szwajcarią i Węgrami. 

Węgry otworzyły granice 12 czerwca. Jak dotąd na granicach z Austrią, Słowacją, Serbią, Czechami i Słowenią odbywa się bez zakłóceń.

Hiszpania i Portugalia

Hiszpania granice otworzyła 21 czerwca – z wyjątkiem granicy z Portugalią, która ma zostać otwarta 1 lipca. Portugalia zniesie kontrole wraz z początkiem lipca.

Dania i Finlandia

Dania w czerwcu wprowadziła pewne rozluźnienia, choć w dalszym ciągu nie otworzyła swoich granic. Osoby mieszkające na stałe w Niemczech, Norwegii i Islandii mogą wjechać na terytorium Danii, ale mogą przebywać na terenie kraju nie dłużej, niż 6 nocy. Zasada ta nie dotyczy Kopenhagi. Kierowcy mogą przebywać w Danii bez ograniczeń.

Transport, w tym tranzyt, odbywa się przez przejścia graniczne Frøslev, Sæd oraz Padborg. Pojazdy poniżej 3,5 t mogą korzystać również z przejścia Kruså. Wszystkie przejścia są otwarte całą dobę, z wyjątkiem Padborg, które jest dostępne wyłącznie w godzinach od 7 rano do 23.

Finlandia również otworzyła granice dla podróżujących z UE i strefy Schengen, zachowała jednak pewne obostrzenia na granicy ze Szwecją, gdzie współczynnik zachorowań jest najwyższy spośród wszystkich państw skandynawskich.

Litwa, Łotwa, Estonia

Granice pomiędzy tymi trzema państwami bałtyckimi zostały otworzone jeszcze w połowie maja. Ruch transportu drogowego odbywa się bez zakłóceń. 

Bułgaria i Rumunia

1 czerwca granice dla podróżujących wewnątrz UE oraz z państw sąsiednich otworzyła również Bułgaria. Granice Rumunii zostały otwarte dla Węgrów – w przypadku innych państw, Rumuni nadal stosują ograniczenia.

Wewnętrzne granice otworzyły również inne kraje unijne – Chorwacja, Cypr, Belgia. Warto również pamiętać, że wjazd obywateli państw trzecich spoza strefy Schengen do UE jest na razie zabroniony. Stosowne poluźnienia ograniczeń mają być wprowadzane od początku lipca.

Dodatkowe obowiązki dla kierowców przy przekraczaniu granic

Otwarcie granic w większości państw członkowskich nie oznacza, że transport międzynarodowy w UE wrócił do stanu sprzed pandemii. W dalszym ciągu kierowców obowiązują pewne zasady i nakazy.

Formularz przy wjeździe do Wielkiej Brytanii

Od 8 czerwca osoby podróżujące do Wielkiej Brytanii podlegają 14-dniowej kwarantannie. Z tego obowiązku kierowcy są zwolnieni, jednak najwcześniej 48 godzin przed wjazdem muszą oni dokonać zgłoszenia podróży przez złożenie specjalnego formularza “Public Health Passenger Locator Form”.

W formularzu należy podać dane osobowe, kontaktowe oraz informacje o swoim pobycie na Wyspach i celu podróży. W przypadku kierowców cel można uzasadnić na podstawie CMR, licencji wspólnotowej lub listu od pracodawcy. Wersję cyfrową lub wydrukowaną formularza wraz z którymś z tych dokumentów należy okazać na granicy.

Dokumenty potrzebne przy wjeździe do Francji

Podczas wjazdu do Francji należy okazać dwa dokumenty: 

  1. Oświadczenie o podróży do Francji Terytorialnej “Attestation de déplacement dérogatoire vers la France métropolitaine”,
  2. “Attestation de déplacement dérogatoire vers la France métropolitaine depuis les pays tiers et déclaration sur l’honneur”.

Obowiązkowe formularze we Włoszech

Od 3 czerwca żadne dodatkowe dokumenty przy wjeździe do Włoch nie są już potrzebne (wcześniej były wymagane odpowiednie deklaracje. Kierowców ciężarówek nie obowiązują również limity czasowe pobytu na terytorium kraju.

Nowe zasady tranzytu na Białorusi

Tymczasem pewne ograniczenia obowiązują w dalszym ciągu na Białorusi. Kierowcy przejeżdżający przez kraj w ruchu tranzytowym muszą trzymać się ustalonych tras i parkingów dla ciężarówek. Mapa z dostępnymi dla kierowców trasami jest dostępna w tym artykule: Gdzie szukać sprawdzonych informacji dla kierowców w dobie pandemii.

Warto zaznaczyć, że Białoruś zaostrzyła zasady tranzytu. Teraz na ciężarówki, które złamany przepisy, są nakładane plomby nawigacyjne. Zakładanie i demontaż urządzeń odbywa się na przejściach granicznych.

Ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych

W czasie pandemii COVID-19 wiele krajów Unii Europejskiej zmieniły lub całkowicie odwołały ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych. Teraz przepisy znowu uległy zmianom.

Ograniczenia w Niemczech

W części niemieckich landów zakazy ruchu ciężarówek wróciły już do stanu sprzed pandemii. Na dzień 21 czerwca rozluźnienia zostały zniesione w trzech landach: Bawarii, Saksonii oraz Berlinie. 

W następnej kolejności, 30 czerwca, znikną rozluźnienia w Hesji, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Hamburgu oraz Badenii-Wirtembergii. 

Kolejne fale przywracania przepisów są zaplanowane na koniec sierpnia. Wtedy zakazy ruchu zaczną znowu obowiązywać w Dolnej Saksonii, Nadrenii Północnej-Westfalii, Szlezwik-Holsztynie, Nadrenii-Palatynacie, Saksonii-Anhalt, Turyngii oraz Bremie. Po 30 września obostrzenia przywróci Brandenburgia.

Ruch ciężarówek w Hiszpanii

Od 21 czerwca 2020 roku zostały zniesione rozluźnienia dotyczące jazdy ciężarówek w Katalonii. Przywrócone zostały zakazy, obowiązujące pojazdy o dmc powyżej 7,5t. Pojawiło się też nieco nowych ograniczeń:

– w soboty między 10 a 14 na drodze N-II od 630 kilometra do 682 w kilometra w obu kierunkach,

– w niedziele i święta od 17 do 22 w obu kierunkach na N-II od 630 kilometra do 682 kilometra; na N-340 z Villafranca del Penedés do Cervelló i na N-340A z Cervelló do Quatre Camins,

– w każdą sobotę w lipcu od godz. 10 bądź 11 do 14 oraz w  każdą niedzielę lipca od godz. 17 do 22 na różnych katalońskich drogach. 

– ograniczenia w dolinie Aran w sezonie zimowym na drodze N-230,  pomiędzy 149 a 187 kilometrem oraz na fragmentach między 116 a i 149 kilometrem.

Dodatkowo obowiązuje zakaz na N-240 i N-340 oraz obowiązkowe przekierowanie na drogi płatne AP-7 i AP-2 dla samochodów ciężarowych o 4 lub więcej osiach oraz o dmc powyżej 26 t. 

>>> Więcej o ograniczeniach ruchu pojazdów ciężarowych w darmowej aplikacji Bans For Trucks.

->  Zakaz ruchu ciężarówek w listopadzie i na Wszystkich Świętych w 2020 r.