Pakiet Mobilności a przyszłość infrastruktury parkingowej w Europie.

31 sierpnia 2020

Pakiet Mobilności przebył długą drogę legislacyjną i pod koniec lipca wstrząsnął całą branżą transportową UE. Powstało na ten temat wiele opracowań, tymczasem niewiele się mówi o innym, nie mniej ważnym problemie – infrastrukturze parkingowej i braku miejsc postojowych. Bruksela posiada już w tej sprawie stanowisko i to bardzo konkretne.

Pierwsza fala wdrażania nowych przepisów Pakietu Mobilności, która miała miejsce 20 sierpnia 2020 roku, dotyczyła odpoczynku kierowców zawodowych. Wśród nowych wytycznych pojawiły się zapisy dotyczące odbioru przez kierowcę odpoczynków tygodniowych oraz dłuższych niż 45 godzin. Według nowych regulacji, kierowca nie może spędzać tych odpoczynków w kabinie ciężarówki, tylko w odpowiednich miejscach z zapleczem sanitarnym. Koszty tego zakwaterowania muszą pokryć pracodawcy.

Wprowadzenie tego zapisu w połączeniu z obowiązkowymi powrotami do bazy co 4 tygodnie może wprowadzić sporo zamętu przy planowaniu tras. Między innymi dlatego, że kraje europejskie nie mają odpowiedniego zaplecza parkingowego. Brak odpowiedniej liczby miejsc postojowych to problem znany w wielu krajach. W tych najbardziej rozwiniętych, jak Niemcy, Francja czy Belgia, jest on bardzo dotkliwy.

Kwestia parkingów dla pojazdów ciężarowych została poruszona i opublikowana w Rozporządzeniu (UE) 2020/1054. W dokumencie Parlament Europejski podaje jasne wizje, jak ma wyglądać infrastruktura parkingowa i konkretne wytyczne, co należy zrobić, by ten cel osiągnąć. Założenia są korzystne dla kierowców i to jest bardzo dobra wiadomość.

Problem braku parkingów dla ciężarówek – priorytetowy

Parlament Europejski przedstawił swoje stanowisko jasno: zapotrzebowanie na odpowiednio rozbudowaną i dostosowaną do potrzeb sektora transportu i logistyki sieć parkingową jest ogromne, a rozwiązanie problemu braku miejsc parkingowych – kluczowe w dalszym rozwoju europejskiego transportu.

“Kluczowe znaczenie ma umożliwienie kierowcom zlokalizowania bezpiecznych i chronionych parkingów zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa i odpowiednią infrastrukturę” – czytamy w Rozporządzeniu (UE) 2020/1054.

Komisja Europejska poinformowała, że “przeanalizowała już, w jaki sposób zachęcać do tworzenia wysokiej jakości parkingów, w tym niezbędne wymogi minimalne”. Oznacza to, że w dokumencie omówiono również kwestię norm i wytycznych, dotyczących parkingów. Chodzi o to, że władze w UE powinny znormalizować te zagadnienia, co w efekcie zachęci do tworzenia parkingów o wysokim standardzie bezpieczeństwa i wygody dla truckerów. 

“Bezpieczne i chronione parkingi powinny podlegać procedurom audytu i być certyfikowane zgodnie z normami unijnymi” – brzmi fragment Rozporządzenia. Takie stwierdzenie znalazło się również w nowych wytycznych. Oznacza to, że w najbliższej przyszłości należy się spodziewać nie tylko wypracowanych standardów dla parkingów, ale również podniesienia jakości świadczonych usług na obiektach już funkcjonujących, ponieważ będą one kontrolowane i oceniane.

Ponadto KE wskazuje na konieczność współfinansowania sieci parkingowej. Należy się spodziewać, że w najbliższej przyszłości Komisja Europejska położy większy nacisk na wsparcie finansowe dla sektora TSL.

Zdaniem Komisji, przygotowanie odpowiedniego wsparcia jest niezbędnym środkiem do zwiększenia bezpieczeństwa na parkingach, zarówno dla kierowców, jak i ładunków. Tym samym wśród założeń znalazły się odpowiednie przepisy i wytyczne, mające umożliwić korzystanie z takiej pomocy.

Dostęp do wiedzy o darmowych i bezpiecznych parkingach

Zmiana warunków pracy kierowców zawodowych czy poprawa zaplecza parkingowego to, zdaniem Komisji, nie wszystkie składowe, wpływające na sukces dokonanych zmian. Równie ważna jest wiedza o obiektach i dostęp do informacji na temat infrastruktury parkingowej.

“Duże znaczenie w tym względzie mają przystępne informacje na temat dostępnych miejsc odpoczynku. Komisja powinna zatem przekazywać informacje na temat bezpiecznych i chronionych parkingów za pośrednictwem przyjaznej dla użytkownika strony internetowej. Informacje te powinny być aktualizowane” – czytamy w Rozporządzeniu.

Możemy z tego wywnioskować, że władze UE niedługo zaczną pracować nad scentralizowaną informacją o dostępności miejsc parkingowych na terenie Wspólnoty. Jeśli zmiany takie wejdą w przyszłości w życie, może to stanowić spore ułatwienie dla kierowców. Znalezienie bezpiecznego miejsca postoju na trasie może stać się mniej czasochłonne i ryzykowne. 

Co ciekawe, dostęp do takich danych kierowcy już posiadają. Na rynku funkcjonuje kilka rozbudowanych, darmowych aplikacji z bazami parkingowymi dla ciężarówek, takie jak TransParking, Truck Parking Europe czy Motorway Buddy.

Jak widać, przy opracowywaniu Pakietu Mobilności KE wzięła pod uwagę nie tylko najważniejsze bolączki transportu, jak czas pracy, delegowanie czy tachografy nowej generacji. Założenia Komisji dotyczące sfery parkingów pozwalają wierzyć, że w niedalekiej przyszłości sytuacja kierowców w trasie ulegnie wyraźnej poprawie, natomiast infrastruktura zostanie rozbudowana tak, by sprostać wszystkim wymaganiom branży.

->  Zakazy ruchu ciężarówek w grudniu 2020