Brak kierowców ciężarówek w 2021 roku. Przegląd rynku zawodowego

20 września 2021

Rynek pracy kierowców zawodowych jest obecnie na wyczerpaniu, alarmują organizacje transportowe. Brak kadrów w sektorze TSL rzeczywiście osiągnął punkt krytyczny. Szacuje się, że w Polsce brakuje około 124 tys. kierowców, co poważnie rzutuje na łańcuch dostaw. Najgorzej jest w zachodniej i południowej części naszego kraju.

kierowca zawodowy

Transport Intelligence, jedna z wiodących firm analitycznych w branży logistycznej szacuje, że obecny brak kierowców w Europie sięga 400 tys. Najgorzej jest w zachodniej części Europy – Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz w Polsce. Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU twierdzi, że w 2021 roku niedobór może wynieść nawet 17 proc. Zdaniem ekspertów, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, łańcuchy dostaw w UE zostaną poważnie naruszone (jak już to ma miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie na półkach w niektórych sklepach zaczyna brakować produktów).

Brak kierowców ciężarówek w Europie

Deficyt kierowców zawodowych w poszczególnych krajach europejskich wygląda następująco:

 1. Polska – 123 800,
 2. Ukraina – w zależności od obwodu – od 12 000 do 120 000,
 3. Wielka Brytania – 75 000,
 4. Francja – 43 0000
 5. Hiszpania – 15 300
 6. Włochy – 15 000
 7. Litwa – 9 200
 8. Szwecja – 5 000
 9. Białoruś – 4 500
 10. Norwegia – 3 000
 11. Dania – 2 000
 12. Łotwa – 2 000
 13. Estonia – 1 000
 14. Rosja – w zależności od obwodu i miasta – od 1 000

Eksperci szacują, że jeśli sytuacja na rynku pracy nie ulegnie zmianie, deficyt będzie się pogłębiać. Analitycy Transport Intelligence wyliczyli, że w samych tylko Niemczech w 2027 roku będzie brakować aż 185 tys. kierowców.

Deficyt kierowców w Polsce

W Polsce sytuacja jest trudna w całym kraju, jednak najgorzej jest w zachodnich i południowych województwach. Obecnie brakuje już 124 tys. wykwalifikowanych kierowców, co stanowi – zgodnie z danymi IRU – 37 procent ogółu zatrudnionych kierowców w naszym kraju. 

Co ciekawe, jeszcze 5 lat temu braki kadrowe były szacowane na 100 tys. Zatem w ciągu ostatnich lat sytuacja na rynku pracy, pomimo zatrudniania kierowców z zagranicy, szczególnie z tzw. krajów trzecich (Ukraina, Białoruś, Rosja), nie uległa poprawie, a wręcz przeciwnie, problem się pogłębił.

Co wpływa na brak kierowców na rynku? Polskie firmy rozwijają się dynamicznie, szczególnie teraz, kiedy rola naszego kraju jako państwa tranzytowego znacznie wzrosła. Rośnie zatem zapotrzebowanie na przedstawicieli tego zawodu, który jednocześnie odnotowuje utratę specjalistów.

Główne przyczyny braku kierowców zawodowych:

 1. Brak napływu młodej kadry (brak edukacji zawodowej);
 2. Starzejąca się kadra (kierowcy odchodzą na emeryturę, a młodych nie przybywa);
 3. Emigracja zarobkowa do krajów Europy Zachodniej i Północnej;
 4. Wysokie koszty uzyskania uprawnień;
 5. Trudne warunki pracy;
 6. Zła opinia o zawodzie (stres, rozłąka, życie w trasie);
 7. Wadliwy system wynagrodzenia (kilka składowych, wpływających na wysokość emerytur);
 8. Nieatrakcyjny system pracy (w zależności od firmy, np. 2/1, 3/1, 4/1);

O złej sytuacji w tym zawodzie świadczy wyraźnie rozwój branży transportowej. Zgodnie z danymi GUS, w 2018 roku w całym sektorze transportu w Polsce pracowało prawie 623 tys. osób, co oznacza wzrost na poziomie ponad 4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Osób zainteresowanych podjęciem pracy jako kierowca zawodowy przybywa, ale w dalszym ciągu wzrost nie jest wystarczający do pokrycie luki rynkowej.

Gdzie szukać pracy w zawodzie

Czy zatem to oznacza, że pomimo licznych barier i restrykcji, wejście do zawodu kierowcy zawodowego jest łatwe? Niestety, nie. Wymogi formalne wykonywania zawodu są restrykcyjne i kosztowne (czas od szkolenia do podjęcia pracy może wynosić kilka miesięcy), a praca – odpowiedzialna, dlatego potencjalni pracodawcy nie zatrudniają byle kogo. 

Nie należy również zapominać o przewoźnikach nierzetelnych i firmach nieatrakcyjnych, gdzie rozpoczęcie pracy nie zalecają sami koledzy po fachu. Niemniej jednak przy odrobinie wysiłku znalezienie odpowiedniego miejsca w firmie transportowej pracy nie powinno być czasochłonne. 

Zaleca się zatem szukania pracy przede wszystkim z polecenia znajomych kierowców, na portalach ogłoszeniowych, forach i w mediach społecznościowych, a następnie sprawdzanie o nich opinii w na portalach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, wizytówki Google) lub w serwisach poświęconych pracodawcom (np. GoWork lub w aplikacji dedykowanej branży transportowej TransportWork.eu).

->  Zakaz ruchu ciężarówek w Boże Ciało. Zobacz, gdzie obowiązują ograniczenia