Zakazy ruchu ciężarówek w Belgii, Holandii i Luksemburgu w 2021 r.

26 marca 2021

Spośród wszystkich trzech państw Beneluksu, regularne ograniczenia obowiązują głównie w Luksemburgu. Belgia i Holandia wprowadza ograniczenia sporadycznie, na przykład w przypadku szczególnych warunków atmosferycznych, a stałe zakazy dotyczą głównie transportu ponadgabarytowego.

Wykonywanie zlecenia przewozowego w krajach Beneluksu jest, zdaniem kierowców, spokojne i bezstresowe. W tych krajach jest bezpiecznie – stan dróg jest dobry, włamań do pojazdów jest stosunkowo niewiele, parkingi są strzeżone i oświetlone. Tylko służby drogowe traktują swoje obowiązki poważnie i każde naruszenie, związane z transportem i czasem pracy kierowców, traktują bardzo rygorystycznie. Warto zatem uważać i przestrzegać wszystkich przepisów, również tych związanych z zakazami.

Zakazy jazdy ciężarówek w Luksemburgu

Święta w Luksemburgu w 2021 r.

– 5 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny

– 1 maja, Święto Pracy

– 9 maja, Dzień Europy,

– 13 maja, Wniebowstąpienie

– 24 maja, Zielone Świątki

– 23 czerwca, święto narodowe,

– 15 sierpnia, Wniebowzięcie NMP,

– 1 listopada, Wszystkich Świętych,

– 25 i 26 grudnia, Boże Narodzenie.

Zakazy regularne

Regularne zakazy ruchu pojazdów ciężarowych w Luksemburgu obowiązują ciągniki (z naczepą lub bez) o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t. Należy pamiętać, że przepisy ograniczające ruch środków transportu, wykorzystywanych do przewozu ładunków, obowiązują w całym kraju, na całej sieci dróg i autostrad.

Transport z Niemiec lub Belgii w kierunku Francji: w danym przypadku obowiązuje zakaz w soboty i dni poprzedzające święta państwowe w godzinach od 21:30 do 21:45 w niedziele i święta. W przypadku przewozów do Francji dodatkowe zakazy  będą obowiązywać również 8 maja, 14 lipca i 11 listopada.

Transport z Belgii lub Francji w kierunku Niemiec: na danych trasach obowiązuje zakaz  w soboty i dni poprzedzające święta w od 23:30, a także w niedziele i święta 21:45.

Wyjątkiem jest święto 23 czerwca, podczas którego hucznie obchodzi się urodziny Wielkiego Księcia oraz świętuje się uzyskanie niepodległości kraju od Holandii i Belgii. W tym dniu zakazy ruchu dla pojazdów ciężarowych nie obowiązują.

->  Zakazy ruchu ciężarówek we Włoszech w 2021 r.

Wszystkie środki transportu o dmc powyżej 3,5 t (z wyjątkiem dostawczych oraz należących do mieszkańców) nie mogą się również poruszać po następujących odcinkach:

– CR150, pomiędzy skrzyżowaniem z CR152 w Burmerangei i skrzyżowaniem CR150 z CR152 w Remerschen,

– CR152 między skrzyżowaniem z CR150 w Burmerange i skrzyżowaniem z CR152B w Schengen,

– N16, między skrzyżowaniem z N16A w Mondorf-les-Bains i węzłem Mondor łączącym autostradę A13 i N16,

Wyłączenia z zakazów

Ograniczenia ruchu w Luksemburgu nie dotyczą pojazdów przewożących żywe zwierzęta i  łatwo psujące się produkty i kwiaty, ładunki niezbędne do właściwej organizacji imprez i wydarzeń sportowych, gazety; a także służących w okresie żniw do zbierania i transportu produktów rolnych z miejsca zbioru oraz transportu kombinowanego kolejowego i drogowego, między miejscem załadunku a punktem rozładunku (pod warunkiem, że trasa nie przekracza 200 km, a transport odbywa się w kierunku Niemiec).

Zakazy jazdy ciężarówek w Belgii

Zakazy w Belgii obowiązują głównie transportu ładunków ponadnormatywnych w określonych okresach. Należy zwrócić uwagę, że w tym kraju ruch takiego transportu jest ściśle unormowany i może się odbywać w określonych regionach.

Ograniczenia w dni świąteczne

Ograniczenia obowiązują w dniach: 5 kwietnia, 1 maja, 24 maja, 21 lipca, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada oraz 25 grudnia. Na autostradach zakazy obowiązują od godziny 16 dnia poprzedzającego święto, do 9 rano dnia następnego, natomiast na pozostałych drogach od 16 dnia poprzedniego do 6 dnia następnego.

Święta w Belgii w 2021 r.

– 4 kwietnia, Wielkanoc,

– 5 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny,

– 1 maja, Święto Pracy,

– 13 maja, Wniebowstąpienie,

– 24 maja, Zielone Świątki,

– 11 lipca, Dzień Wspólnoty Flamandzkiej,

– 21 lipca, święto narodowe,

– 15 sierpnia, Wniebowzięcie NMP,

– 27 września, święto wspólnoty francuskiej,

– 1 listopada, Wszystkich Świętych,

– 11 listopada, rocznica zawieszenia broni w 1918 r.,

– 25 grudnia, Boże Narodzenie.

->  Pomocna dłoń dla bohaterów dróg, czyli praca kierowców ciężarówek w dobie pandemii

Ograniczenia na autostradach, drogach oraz w miastach

Autostrady. Zakaz obowiązuje od 6 w sobotę do 9 w poniedziałek. W przypadku ładunków o wymiarach przekraczających szerokość 3,5 m, długość 30 m lub wysokość 4,30 m zakaz obowiązuje codziennie od 6 do 21. W dni świąteczne – jak wyżej – godziny ograniczeń różnią się od tych obowiązujących w weekendy.

Drogi. Przewóz ładunków ponadnormatywnych obowiązuje również na odcinkach: obwodnica Antwerpii R1, między węzłami nr 2 (Antwerpen-Noord) i nr 6 (Linkeroever), obwodnica Brukseli R0, obwodnica Charleroi R9 i innych. Więcej odcinków można sprawdzić w aplikacji Bans For Trucks.

Miasta. Od 7 do 9 oraz od 16 do 18 poruszanie się pojazdów z ładunkami nienormatywnymi jest zakazane w Antwerpii, Brugii, Brukseli, Charleroi, Kortrijk, Gandawy, Hasselt, Liège, Louvain, Mechelen, Mons, Namur, Oostende, Tournai i Verviers.

Zakazy ruchu ciężarówek w Holandii

W Holandii, podobnie jak w Belgii, regularne zakazy obowiązują przewozy ładunków ponadnormatywnych. Ograniczenia obowiązują na drogach krajowych i lokalnych w godz. od 6 do 10 oraz od 15 do 20. 

W przypadku złych warunków atmosferycznych przewóz tych towarów jest zakazy. W warunkach, kiedy widoczność jest mniejsza niż 200 metrów, obowiązuje zakaz przewozów:

– ładunków ADR w cysternach o pojemności ponad 3000 l;

– sztucznych ogni oraz fajerwerków o oznaczeniu UN 0336 i 0337 z masą powyżej 20 kg;