Transport po Europie po nowemu. Poradnik dla kierowców zawodowych

31 marca 2020

Sytuacja w europejskim transporcie zmienia się obecnie bardzo dynamicznie. Pandemia koronawirusa powoduje ciągłe zmiany w prawie przewozowym, czasie pracy kierowców oraz na granicach. Jakie obostrzenia wprowadziły poszczególne europejskie kraje i o tym, co powinni wiedzieć kierowcy zawodowi – w poniższym zestawieniu.

Austria

Na granicy z Włochami przeprowadzane są kontrole sanitarne. Dodatkowo władze tymczasowo uchyliły weekendowy zakazu ruchu pojazdów ciężarowych na przełęczy Brenner. Zawieszenie zakazu dotyczy tylko “transportów niezbędnych” w celu zachowania łańcucha dostaw towarów oraz przejazdów pustych. 

Zrezygnowano również z planowanej na 16 marca odprawy blokowej na przejściu granicznym w Kufstein Nord. Zniesienie zakazu ruchu dotyczy „niezbędnych przejazdów” w celu transportu wszystkich towarów, a także pojazdów pustych.

Austria złagodziła także do 14 kwietnia przepisy dotyczące czasu pracy kierowców zaangażowanych w dostawę towarów w kraju i za granicą. Wyglądają one następująco:

 • do 11 godz. wydłużono dzienny czas jazdy, 
 • tygodniowy czas pracy wydłużono do 60 godz.,
 • całkowity czas pracy w okresie 2 tygodni wynosić może 100 godz.,
 • 45 min. przerwy należy zrobić po 5,5 godz. jazdy,
 • do 9 godz. skrócono odpoczynek dzienny, 
 • tygodniowy czas odpoczynku po 6 dniach to 24 godz. 

Białoruś

Białoruś postanowiła nie zamykać swoich granic. Jednak od 19 marca kierowców. przejeżdżając przez kraj tranzytem, obowiązują wytyczne dotyczące możliwości tankowania i odpoczynku. Mogą oni korzystać wyłącznie z wyznaczonych przez resort transportu miejsc, których nie wolno im opuszczać. 

Belgia

Belgijskie władze złagodziły od 19 marca obostrzenia dotyczące czasu pracy kierowców zawodowych. Dotyczy to jednak wyłącznie osób, obsługujących dostawy leków i towarów pierwszej potrzeby. Ma to zapobiec przerwaniu łańcucha dostaw. 

Obecnie wprowadzone zmiany dotyczą:

 • zmiana tygodniowego czasu jazdy z 56 na 60 godzin, 
 • wymiar godzin jazdy w ciągu 2 tygodni rośnie do 96 godzin, 
 • odroczenie tygodniowego okresu. 

Bułgaria 

18 marca Bułgaria zamknęła całkowicie swoje granice dla obywateli krajów, najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa: Chin, Iranu, Bangladeszu, Indii, Malediwów, Nepalu, Sri Lanki, Hiszpanii, Włoch, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Francji, Niemiec, Holandii oraz Szwajcarii.

Dla kierowców ciężarówek z powyższych krajów zastosowane zostały specjalne wytyczne. Mogą oni dokonać załadunku lub rozładunku, jednak mają obowiązek jak najszybciej opuścić Bułgarię. Dozwolony czas na tranzyt to tylko 24 godziny.

Wyjątek stanowią ciężarówki na rejestracjach z Iranu –  obowiązuje je bowiem tymczasowy zakaz przejazdu. 

Poza tym w Bułgarii wprowadzono zmiany dotyczące czasu pracy kierowców transportu międzynarodowego i krajowego. Wyglądają one następująco:

 • maksymalny dzienny czas jazdy zwiększony do 11 godzin, 
 • 45 min przerwy obowiązujący po 5,5 godz. jazdy, 
 • tygodniowy okres odpoczynku został skrócony z 45 do 24 godzin. 

Chorwacja

Chorwacja powiadomiła, że dla kierowców uczestniczących w krajowym i międzynarodowym transporcie towarów, przewożących produkty pierwszej potrzeby, wprowadzono złagodzone przepisy dotyczące czasu pracy. 

Zmiany dotyczą:

 • maksymalny dzienny czas jazdy zwiększony do 11 godzin, 
 • 45 min przerwy obowiązuje po 5,5 godz. jazdy, 
 • tygodniowy okres odpoczynku zostaje skrócony z 45 do 24 godzin. 
 • zmiana tygodniowego czasu jazdy z 56 na 60 godzin,
 • wymiar godzin jazdy w ciągu 2 tygodni rośnie do 96 godzin,
 • do 9 godz. skrócono odpoczynek dzienny.

Cypr

Od 15 marca br. Cypr zamknął granice dla obcokrajowców. Do kraju mogą wracać wyłącznie obywatele. Pozostali, bez ważnego powodu do przekroczenia granicy, będą zawracanii.

Czechy

Od 12 marca ogłoszono 30-dniowy stan wyjątkowy, dwa dni później wznowiono kontrole na granicach z Austrią i Niemcami. Przejazd jest możliwy tylko w 11 wyznaczonych miejscach. Na granicach odbywają się losowe badania stanu zdrowia. 

Do priorytetowych transferów otwarto dodatkowe pasy umożliwiające szybszy przejazd. Służą one  do przewozu materiałów medycznych i sanitarnych oraz urządzeń, żywych zwierząt, towarów łatwo psujących się, poczty i paliwa przeznaczonych do ciągłego zaopatrywania stacji paliw na odcinkach granicznych głównych autostrad D1, D2, D5, D8 i D11 między Republiką Czeską a sąsiadującymi z nią krajami: Niemcami, Polską i Słowacją.

->  Chaos informacyjny w transporcie, czyli gdzie szukać sprawdzonych informacji dla kierowców w dobie pandemii

Od 16 marca na okres 30 dni zmieniły się także regulacje dotyczące czasu pracy kierowców. Czechy ogłosiły tolerancje w kwestii egzekwowania przepisów. 

Dania

Do 14 kwietnia granice państwa pozostają zamknięte, a obcokrajowcy bez ważnego powodu nie będą przepuszczani przez granicę. Dodatkowo Duńskie Ministerstwo Transportu do 11 kwietnia br. zawiesiło wymogi dotyczące tygodniowych odpoczynków zawodowych kierowców. 

Estonia

Na terenie tego kraju obowiązuje obecnie 14 dniowa kwarantanna po przekroczeniu granicy, jednak kierowcy – zarówno przewozów osobowych, jak i towarowych – są z niej wyłączeni. 

Francja

Pomimo zamknięcia przez Francję granic 17 marca transport drogowy jest dozwolony. Rząd francuski do 20 kwietnia 2020 uchylił weekendowe i świąteczne zakazy poruszania się dla pojazdów ciężarowych. 

Poza  wytycznymi dotyczącymi przestrzegania zasad higieny, rząd francuski opublikował dla kierowców mapę otwartych stacji serwisowych i centrów technicznych dla ciężarówek posiadających zapleczę sanitarne. 

Dodatkowo, także do 20 kwietnia, zmieniono zasady czasu pracy kierowców obsługujących transport leków i żywności. Zmiany dotyczą:

 • przedłużenia do 10 godzin dziennego czasu jazdy, 
 • możliwości przedłużenia 2 razy w tygodniu dziennego czasu jazdy do 11 godz.,
 • zmiany tygodniowego czasu jazdy do 60 godzin,
 • całkowitego czas pracy w okresie dwutygodniowym, który może wynosić 102  godz.

Grecja

Władze Grecji zwolniły transport towarów z wszelkich restrykcji kwarantanny. Oznacza to, że kierowców nie dotyczy również samoizolacja. W niektórych przypadkach jednak może zaistnieć konieczność wypełnienia przez kierowcę formularza lokalizacyjnego w języku angielskim. 

Wprowadzone zmiany w czasie pracy kierowców:

 • maksymalny dzienny czas jazdy zwiększony do 11 godzin, 
 • 45 min przerwy po 5,5 godz. jazdy,
 • zmiana tygodniowego czasu jazdy z 56 na 60 godzin,
 • zmniejszenie dobowego zapotrzebowania na odpoczynek do 9 godzin, 
 • odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku powyżej sześciu 24-godzinnych okresów.

Gruzja

Każdy kierowca udający się do tego kraju musi podać się obowiązkowej kwarantannie lub przejść badania lekarskie. Pojazd powinien zostać przejęty przez innego kierowcę, a w przypadku braku na to zgody – ładunek musi zostać przeładowany. W przypadku przewozów tranzytowych każdemu pojazdowi ciężarowemu towarzyszył będzie radiowóz. 

Hiszpania

Pomimo zamknięcia 17 marca granic lądowych, transport towarowy jest dozwolony. Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego (DGT) wprowadziła czasowe zwolnienia z przestrzeganie czasu pracy dla kierowców pojazdów ciężarowych. Bardziej liberalne przepisy dotyczą jednak tylko tych kierowców, których trasy przebiegały przez tereny wskazane przez hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia. Obszarami lub regionami wskazanymi jako te o zwiększonym ryzyku są:

– wspólnoty autonomiczne Madryt i La Rioja, gminy Labastida-Bastida i Vitoria-Gasteiz (Kraj Basków) i Miranda de Ebro (Castilla y León),

– Włochy (cały kraj),

– Francja: departamenty Haut-Rhin (Grand Est) i l’Oise (Hauts-de-France),

– Niemcy: miasto Heinsberg (Nadrenia Północna-Westfalia),

– Chiny (wszystkie prowincje, w tym Hongkong i Makao),

– Korea Południowa,

– Japonia (wyspa Hokkaidō),

– Singapur,

– Iran.

Niderlandy

Rząd Niderlandów złagodził przepisy dotyczące pracy kierowców, ,obsługujących przewozy:

 • produktów rolnych i żywych zwierząt,
 • produktów spożywczych i paszy dla zwierząt,
 • ropy naftowej i produktów ropopochodnych,
 • leków i produktów farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych,
 • produktów perfumeryjnych i czyszczących,
 • odpadów.

Poza zwiększeniem limitów, dotyczących godzin jazdy, zwiększono także z 6 do 7 liczbę dni pomiędzy tygodniowymi odpoczynkami. 

Niemcy

Niemcy wyznaczyły  przejścia na granicach z Austrią, Francją, Luksemburgiem, Danią i Szwajcarią, przez które dopuszczalny jest ruch osobowy i towarowy. Przekraczanie granicy w innych miejscach jest surowo zakazane – kara za to wynosi tysiąc euro. 

Granicę z Polską i Czechami przekroczyć można tylko na przejściach wyznaczonych przez polskie i czeskie władze. 

Dodatkowo w 7 niemieckich landach dla przewozu artykułów higienicznych i artykułów spożywczych o długim okresie trwałości zniesione są niedzielne i świąteczne zakazy ruchu. Dotyczy to landów: Nadrenia Północna-Westfalia, Bawaria, Dolna Saksonia, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Szlezwik-Holsztyn i Meklemburgia-Pomorze Przednie. 

->  Łańcuchy i kolce na kołach ciężarówek. Gdzie są obowiązkowe, a gdzie zakazane?

Do 17 kwietnia istnieje możliwość zwiększenia 5 razy w tygodniu dziennej ilości godzin jazdy do 10.

Norwegia 

Od 18 marca cały sektor transportu towarowego w Norwegii obowiązują złagodzone przepisy dotyczące czasu pracy kierowców. Co istotne, Norweski Zarząd Dróg Publicznych nie zwolnił kierowców z obowiązku robienia przerwy w pracy co 4,5 godz. 

Mołdawia

Pomimo ogłoszenia stanu wyjątkowego, ruch dla pojazdów ciężarowych dalej jest dozwolony.  Od 29 marca wyłączono jednak z użytku dwa przejścia graniczne. Są to:

 • Costești-Stanca na granicy z Rumunią, 
 • Briceni-Rossoșanî na granicy z Ukrainą. 

Luksemburg 

W Luksemburgu złagodzono przepisy dotyczące czasu pracy kierowców: 

 • zmiana tygodniowego czasu jazdy na 60 godzin,
 • wymiar godzin jazdy w ciągu 2 tygodni rośnie do 96 godzin,
 • odroczenie odpoczynku tygodniowego po przepracowaniu 6 okresów 24 godzinnych. 

Zniesiono także weekendowe i świąteczne zakazy ruchu dla pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony. 

Litwa 

Kraj jest zamknięty dla wszystkich obcokrajowców poza kierowcami realizującymi dostawy towarów. Wszystkie osoby wjeżdżające z tych krajów są poddawane kontroli medycznej: Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Chiny, Hongkong, Iran, Korea, Singapur, Japonia.

Łotwa

Od 17 marca na terenie Łotwy obowiązuje całkowita kwarantanna oraz zakaz wjazdu. Nie dotyczy on ruchu towarowego, jednak aby przedostać się przez granicę konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza oraz dostarczenie go służbom celnym. Dotyczy to także kierowców jadących w tranzycie. 

Włochy

Kierowcy realizujący przejazdy na terenie Włoch muszą posiadać oświadczenie, które zawiera m.in. potwierdzenie od pracodawcy oraz informacje o trasie. Włoska policja potwierdziła, że nie może być ono okazywane w formie elektronicznej, a wyłącznie w wersji papierowej. 

Od 25 marca we Włoszech zamknięto stacje benzynowe przy autostradach, a następnie – również te przy drogach głównych.

Na terenie Włoch utrzymuje się także brak zakazu ruchu pojazdów ciężarowych w niedzielę. Zakaz ten zawieszono do odwołania. 

Wielka Brytania 

W Wielkiej Brytanii do 16 kwietnia obowiązują wyłączenia i ograniczenia w regulacjach, dotyczących czasu pracy kierowcy. Zmiany dotyczą kierowców przewożących żywność, artykuły higieny osobistej, środki czystości i lekarstwa. Nie dotyczą one natomiast dostaw bezpośrednio do konsumentów.

Zmiany dotyczące czasu pracy kierowców w Wielkiej Brytanii:

 • z  9 do 11 godz. wydłużono dzienny czas jazdy, 
 • do 9 godz. skrócono odpoczynek dzienny, 
 • tygodniowy czas pracy wydłużono do 60 godz., 
 • liczba godzin jazdy w ciągu 2 tygodni wydłużona została do 96 godz.,
 • tydzień  pracy wydłużono do 7 cykli dobowych,
 • 45 min. przerwy należy zrobić po 5,5 godz. jazdy.

Należy pamiętać, że 7 cykli dobowych nie może mieć zastosowania przy wydłużeniu dziennego czasu jazdy do 11 godz. 

Węgry

Granice kraju zostały zamknięte 16 marca 2020. Międzynarodowy transport towarowy może się odbywać przy pomocy stworzonych przez władze korytarzy towarowych. Pojazdy ciężarowe, po przekroczeniu granicy w wyznaczonych punktach zobowiązane są do przejazdu wskazaną trasą. Zostały na niej również wskazane dozwolone miejsca do tankowania pojazdu. 

Od 27 marca kierowcy pojazdów ciężarowych podlegają na granicy kontroli personelu medycznego. Tranzyt powinien odbywać się najkrótszą możliwą trasą, natomiast na działania na terenie kraju kierowcy mają 24 godziny. 

W tym kraju również nastąpiło czasowe i ograniczone  złagodzenie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców uczestniczących w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Turcja

Kierowcy wjeżdżający do Turcji poddani są obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie na granicy, a w czasie jej trwania mogą wjechać do kraju. Natomiast kierowcy  z tych krajów nie mają pozwolenia na wjazd: Włochy, Niemcy, Francja, Hiszpania, Norwegia, Dania, Belgia, Austria, Szwecja, Holandia, Chiny, Iran, Irak, Korea Południowa, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Japonia, Singapur, Hongkong, Tajlandia.

->  Praca dla kierowców ciężarówek. Jak i gdzie szukać zatrudnienia? Część 2

Dodatkowo na granicy z Bułgarią przeprowadzane są kontrole sanitarne. 

Portugalia

Od 23 marca do 6 kwietnia kierowcy transportu towarowego na terenie Portugalii zwolnieni są z przestrzegania dziennych czasów prowadzenia pojazdu i tygodniowego odpoczynku.

W dalszym ciągu obowiązują natomiast tygodniowe (56 godz.) oraz dwutygodniowe (90 godz.) limity jazdy, dzienne odpoczynki i obowiązkowe przerwy po 4,5 godzinach jazdy. 

Pomiędzy Portugalią a Hiszpanią funkcjonuje obecnie wyłącznie 9 przejść granicznych: Valença, Vilaverde, Quintanilha, Vilar Formoso, Spa termalne Monfortinho, Marvão, Fall, Vilaverde de Ficalho oraz Vila Real de Santo António.

Polska

Polska ograniczyła liczbę otwartych przejść granicznych ze wszystkimi sąsiadami. Kontrole nie dotyczą kierowców transportu międzynarodowego.

Dodatkowo, Polska złagodziła również przepisy dotyczące czasu pracy kierowców w sposób następujący:

 • maksymalny dzienny czas jazdy zwiększono do 11 godzin, 
 • 45-minutowe przerwy obowiązują po 5,5 godz. jazdy, 
 • wydłużenie tygodniowego czasu jazdy na 60 godzin,
 • wydłużenie dwutygodniowego czasu jazdy na 96 godzin.

Rosja

Rosja wprowadziła kwarantannę i zamknęła granice dla wszystkich obcokrajowców. Kierowców zawodowych obostrzenia nie dotyczą.

Rumunia

Każdy kierowca  w tranzycie podróżujący przez Włochy jest zobowiązany zgłosić to rumuńskim służbom oraz poddać się kwarantannie lub izolacji.

Również w Rumunii wprowadzono tymczasowe i ograniczone złagodzenie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku. Dotyczą one zarówno kierowców transportu międzynarodowego, jak i krajowego. 

Serbia

W Serbii wprowadzony został stan wyjątkowy, zakazujący wstępu wszystkim obcokrajowcom. Wyjątkami są jedynie obywatele Chin oraz dyplomaci. 

Słowenia

Słowenia ograniczyła ruch graniczny z Włochami. Obecnie przekraczać granicę mogą jedynie transporty towarów i sprzętu medycznego, pomoc filantropijna i poczta. Obostrzenia nie dotyczą  ruchu towarowego z miejscem docelowym w Słowenii. 

Słowacja

Wprowadzono  kontrole na przejściach granicznych z Austrią, Czechami, Ukrainą i Węgrami. Kontrole nie dotyczą granicy słowacko-polskiej. Słowacja ogłosiła również zmiany dotyczące egzekwowania czasu pracy kierowców zawodowych. 

Wprowadzono następujące zmiany:

 • do 11 godz. wydłużono dzienny czas jazdy,
 • zmiana tygodniowego czasu jazdy z 56 na 60 godzin,
 • wymiar godzin jazdy w ciągu 2 tygodni rośnie do 96 godzin,
 • 45 min. przerwy należy zrobić po 5,5 godz. jazdy,
 • do 9 godz. skrócono odpoczynek dzienny.

Szwajcaria

Międzynarodowy transport towarów dalej jest możliwy, mimo zamknięcia części przejść granicznych z Włochami. Na pograniczu ustawione zostało 83 punkty kontrolne, a na przejściach granicznych wydzielono dodatkowe pasy do przewozu towarów. 

Federalny Urząd Drogowy w Szwajcarii (Astra) zezwolił na załadowywanie pojazdu do technicznie dopuszczalnej masy całkowitej. Dodatkowo przewoźnicy dostarczający do sklepów towary codziennego użytku, leki czy wyroby medyczne mogą wystąpić o pozwolenie na przejazdy w niedziele, święta, a także podczas nocnych zakazów jazdy. 

Zmiany dotyczące czasu pracy kierowców w Szwajcarii:

 • całkowity czas pracy w okresie 2 tygodni wynosić może 112 godz., 
 • pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami pracy kierowca może wziąć 5 (wcześniej 3), skróconych okresów odpoczynku, 
 • tygodniowe okresy odpoczynku skrócono do 36 godz.

Szwecja

Szweckie władzenie nie wprowadziły ograniczeń ani kontroli na granicach. Szwedzka Agencja Transportowa poinformowała natomiast o zmianach przepisów dotyczących pracy kierowców zawodowych. Odpoczynek dobowy zmniejszono do 24 godzin, natomiast odpoczynek dzienny – do 9 godz. 

Ukraina

Na chwile obecną pozostaje otwartych 49 przejść granicznych, na których wszystkim wyjeżdżającym do kraju sprawdzana jest temperatura .Więcej o zakazach i ograniczeniach ruchu pojazdów ciężarowych można znaleźć w darmowej aplikacji dla kierowców ciężarówek >>> Bans For Trucks.