Taryfikator mandatów dla kierowców ciężarówek w Niemczech. Jak się nie dać zrujnować

1 sierpnia 2019

Niemieckie prawo drogowe należy do jednych z najbardziej rygorystycznych w Europie. W niektórych przypadkach grzywny mogą nawet wpłynąć na rentowność dużego przedsiębiorstwa transportowego, nie mówiąc już o sytuacji finansowej kierowców. Jakkolwiek w większości przypadków kary są adekwatne do przewinień, to mogą się zdarzyć również naruszenia spowodowane niewiedzą czy zwykłym ludzkim błędem. Podpowiadamy, na co należy uważać, żeby nie popełnić wykroczeń i co można zrobić, jak już się je popełni.

Taryfikator mandatów dla kierowców ciężarówek w Niemczech. Jak się nie dać zrujnować

Za co można dostać mandat w Niemczech?

Mandat w Niemczech za wykroczenie pojazdem ciężarowym może skończyć się nie tylko na karze finansowej, ale również na czasowym zakazie prowadzenia pojazdu (punkty karne dotyczą tylko kierowców z niemieckim prawem jazdy). Zakres możliwych wykroczeń, za które grozi kara finansowa, jest bardzo obszerny. Najczęściej mandaty dotyczą przekroczenia prędkości, prowadzenia pojazdu podczas zakazu ruchu dla ciężarówek, wyprzedzania, przeładowania, złamania zasad przewozu towarów niebezpiecznych, złamania zasad myta, a także spowodowanie wypadków drogowych czy jazdy pod wpływem alkoholu. Niezależnie od miejsca kontroli (droga czy parkingi dla ciężarówek) oraz organu kontrolującego (polica, BAG), kary są nieraz bardzo dotkliwe. Rzućmy okiem na wykroczenia popełniane najczęściej. 

Niemcy – kary za przekroczenie prędkości

Niemiecki Kodeks Drogowy (Straßenverkehrsordnung, czyli StVO) rozróżnia dopuszczalną maksymalną prędkość dla samochodów ciężarowych w terenie zabudowanym i niezabudowanym.

Maksymalne ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych o dmc od 3,5  do 7,5 t wynosi 50 km/h w terenie zabudowanym. Tymczasem na drogach federalnych i krajowych – 80 km/h. Pojazdy o dmc powyżej 7,5 t mogą jeździć z maksymalną prędkością 60 km/h. W przypadku autostrad maksymalna dopuszczalna prędkość dla samochodów powyżej 3,5 t wynosi 80 km/h.

Jeśli widoczność z powodu warunków pogodowych spadnie poniżej 50 metrów, maksymalna prędkość dla pojazdów ciężarowych wynosi do 50 km/h.

Kary za przekroczenie prędkości w Niemczech dla pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 t

Przekroczenie prędkości, km/h Mandat (w euro) Kara zakazu jazdy (miesiące)
dla pojazdów powyżej 3,5 t dla pojazdów powyżej 3,5 t w przypadku transportu ładunków ADR dla pojazdów powyżej 3,5 t dla pojazdów powyżej 3,5 t w przypadku transportu ładunków ADR
Poza miastem W mieście Poza miastem W mieście Poza miastem W mieście Poza miastem W mieście
do 10 15 20 30 35
11-15 25 30 35 60
16-20 70 80 120 160
21-25 80 95 160 200 1
26-30 95 140 240 280 1 1
31-40 160 200 320 360 2 1 2 2
41-50 240 280 400 480 2 2 2 3
51-60 440 480 560 600 2 3 2 3
powyżej 60 600 600 760 3 3 3
->  Czas pracy kierowców. Tolerancja czasowa 15 minut i kara za przekroczenie nawet 1 minuty

Warto pamiętać, że w Niemczech o wysokości kar za przekroczenie prędkości decyduje kilka dodatkowych czynników. Za stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwu innych uczestników ruchu podczas przekraczania prędkości kierowca może otrzymać dodatkowe 145 euro kary.

Mandat za spowodowanie wypadku drogowego w Niemczech pojazdem ciężarowym

Wykroczenie Mandat (w euro)
Spowodowanie wypadku pojazdem znajdującym się w nieprzepisowym stanie 265
Spowodowanie wypadku pojazdem znajdującym się w nieprzepisowym stanie podczas przewozu ładunków ADR 395
Nakaz prowadzenia pojazdu pomimo tego, że kierowca nie był w stanie tego zrobić 265
Nakaz prowadzenia pojazdu  pomimo tego, że pojazd znajdował się w niewłaściwym stanie 390
Nakaz transportu ładunków ADR pomimo tego, że pojazd znajdował się w niewłaściwym stanie 585

Kary finansowe za wyprzedzenie w Niemczech

Wykroczenie Mandat (w euro) Kara zakazu jazdy (miesiąc)
Manewr wyprzedzania, kiedy pojazd wyprzedzany jedzie nieznacznie wolniej 80
Zignorowanie zakazu wyprzedzania dla pojazdów powyżej 3,5 t 70
Zignorowanie zakazu wyprzedzania dla pojazdów powyżej 3,5 t z narażeniem na niebezpieczeństwo 85
Zignorowanie zakazu wyprzedzania przez pojazdy powyżej 3.5 ton z utrudnieniem w ruchu 105
Zignorowanie zakazu wyprzedzania przez pojazdy powyżej 3.5 ton z utrudnieniem w ruchu na przeciwległym pasie 150
Zignorowanie zakazu wyprzedzania dla pojazdów powyżej 3,5 t z narażeniem na niebezpieczeństwo na przeciwległym pasie 250 1
Zignorowanie zakazu wyprzedzania przez pojazdy powyżej 3.5 ton ze spowodowaniem wypadku 300 1
Dokonanie manewru wyprzedzania pojazdem powyżej 7.5 ton, mimo złych warunków atmosferycznych i ograniczonej widoczności 120

Kary za nieprzestrzeganie ograniczeń ruchu ciężarówek

Wykroczenie Mandat (w euro)
Prowadzenie w niedzielę lub święta 120
Zezwolenie lub zarządzenie ruchu pojazdem ciężarowym 570

Niedotrzymanie czasu wolnego kierowcy ciężarówki od pracy

Wykroczenie Mandat (w euro)
Skrócenie czasu wolnego o 1 godzinę 30
Skrócenie czasu wolnego do 3 godz. 30 w przypadku kierowcy zawodowego oraz 90 w przypadku przewoźnika
Skrócenie czasu wolnego o ponad 3 godz. 60 w przypadku kierowcy zawodowego oraz 180 w przypadku przewoźnika za każdą rozpoczętą godzinę.
->  Zakazy ruchu ciężarówek w październiku. Zobacz, gdzie obowiązują w tym roku

Kary za naruszenia związane z transportem ładunków ADR w Niemczech

Wykroczenie Mandat (w euro)
Brak dokumentu tożsamości 150
Niezastosowanie się do zakazu palenia 250
Załadunek lub rozładunek w niewłaściwym miejscu 100
Nieoczyszczenie pojazdu po rozładunku 250
Brak gaśnicy 150
Wstrzymanie przewozu nie w porę lub kontynuowanie mimo zakazu 500
Niesprawdzenie szczelności 250
Brak pomarańczowej tabliczki ostrzegawczej 300
Niesprawdzenie szczelności gazu, niezachowanie stopnia objętości, masy 250
Brak dokumentacji przewożonego towaru 150
Nieprzepisowy załadunek 250
Brak dowodu rejestracyjnego 150-400

Mandaty za wykroczenia związane z mytem w Niemczech

W większości przypadków kierowcy i przewoźnicy mogą otrzymać mandat za tzw. drobne wykroczenie (do 40 euro). W innych przypadkach obowiązuje ustalony w Ustawie o pobieraniu myta na drogach federalnych taryfikator kar.

Nieopłacenie myta, nieterminowe opłacenie myta lub opłacenie myta w nieodpowiedniej kwocie Osoba ukarana Mandat (w euro)
Automatyczny wykup myta Kierowca 240
Przewoźnik 480
Ręczny wykup myta Kierowca 240
Przewoźnik 480
Niewłaściwa klasa wagowa Kierowca 120
Przewoźnik 240
Niewłaściwa liczba osi Kierowca 120
Przewoźnik 240
Niewłaściwa klasa emisji spalin, automatyczny wykup myta Kierowca 120
Przewoźnik 240
Niewłaściwa klasa emisji spalin, automatyczny wykup myta Kierowca 120
Przewoźnik 240
Naruszenie ram czasowych Kierowca 120
Przewoźnik 240
Zjechanie z wykupionego odcinka Kierowca 120
Przewoźnik 240
Zamiana miejsca rozpoczęcia z miejscem zakończenia trasy KIerowca, przewoźnik do 40
Błąd w numerze rejestracyjnym KIerowca, przewoźnik do 40
Niepodporządkowanie się zaleceń służb podczas kontroli Kierowca 250
Przewoźnik 250
Brak dowodu, potwierdzenia uiszczenia wpłaty lub nieterminowe doręczenie dowodu Kierowca 50
Przewoźnik 150
Udzielenie niepełnych lub nieprawdziwych informacji w trakcie kontroli Kierowca 100
Przewoźnik 25
Dopuszczeni, żeby kierowca nie woził ze sobą bądź nie dostarczył potwierdzenia lub dowodu uiszczenia opłaty Kierowca 50
Przewoźnik 150
->  Jazda w podwójnej obsadzie - wszystko, co powinieneś wiedzieć na ten temat

Jak się odwołać od mandatu w Niemczech?

Od otrzymanego mandatu przewoźnicy i ich kierowcy mogą się odwołać w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania pisma. Odwołanie się może skutkować anulowaniem, zmniejszeniem lub rozłożeniem płatności mandatu na raty. 

W większości przypadków za wykroczenia niemieckie służby (BAG, policja czy organy celne) nakładają kaucję na poczet ewentualnej późniejszej grzywny. Pamiętajmy, że dokument oraz pobrana opłata nie stanowią jeszcze mandatu. Na tym etapie dyskusja z policją jest bezowocna i najczęściej skutkuje utratą dokumentów rejestracyjnych lub zatrzymaniem pojazdu do momentu wpłacenia kaucji.

Po kontroli i wpłaceniu kaucji, przewoźnik lub kierowca może ustosunkować się do stawianych zarzutów. W tym momencie przedsiębiorca ma możliwość złożenia wyjaśnień i przedstawienia ewentualnie brakującej wcześniej dokumentacji, na co otrzymuje w większości przypadków termin do dwóch tygodni. Na tym etapie można przedstawić swoją wersję wydarzeń i w miarę możliwości poprzeć to dowodami lub też dosłać brakujące dokumenty.

Niezależnie od tego, czy kierowca lub przedsiębiorca złożą w przeciągu do dwóch tygodni wyjaśnienia w sponej sprawie, dany organ ścigania wyda decyzję dotyczącą finalnego mandatu (urząd zaliczy wpłaconą wcześniej kaucję na poczet grzywny).

Najwięcej “ugrać” można na etapie wyjaśnień oraz po wystawieniu właściwego mandatu. Firmy często się godzą na zapłacenie mandatów tylko dlatego, że nie wiedzą jak ani nie mają czasu na samodzielne odwołanie się od kary, co jest zachętą dla służb do wystawiania mandatów nawet za drobne przewinienia.

W przypadku niezapłacenia mandatu niemieckie służby przekazują sprawę do sądu, który z kolei wyznacza komornika sądowego i przekazuje sprawę z powrotem do policji i służb celnych.