Nowe wymogi dla ciężarówek w Londynie. Direct Vision Standard i Strefa niskiej emisji

8 marca 2021

1 marca w Wielkiej Brytanii zostały wprowadzone nowe wymogi, dotyczące wykonywania przewozów w Londynie. Zmiany dotyczą przede wszystkich obowiązku posiadania odpowiedniego zezwolenia, wysokości opłat drogowych oraz kar za wykroczenia.

flag

Wraz z nadejściem marca Londyński urząd transportu Transport for London (TfL) wprowadził kilka nowych wymogów dla pojazdów ciężarowych. Zmiany dotyczą londyńskiej Strefy Niskiej Emisji (Low Emission Zone – LEZ) oraz zasad bezpieczeństwa w regionie tzw. Wielkiego Londynu (Greater London). W obu przypadkach doszło do zaostrzenia zasad wykonywania przewozów i zwiększenia mandatów za wykroczenia.

Zezwolenie bezpieczeństwa w Londynie – Direct Vision Standard (DVS)

Direct Vision Standard – to część londyńskiego programu, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Zgodnie z nowymi wytycznymi, od 1 marca pojazdy o dmc ponad 12 t wymagają zezwolenia na wjazd na obszar aglomeracji londyńskiej. Zezwolenie bezpieczeństwa na eksploatację dotyczy regionu Wielkiego Londynu.

Standard DVS zawiera wytyczne dotyczące widoczności z bezpośrednio kabiny, ale bez kamer i lusterek. Samochody są oceniane od 0 do 5 gwiazdek (gdzie ocena zerowa stanowi wartość najniższą, pięciogwiazdkowa natomiast – najwyższą). Obecnie TfL współpracuje z producentami ciężarówek, aby nadawać im odpowiednią ocenę.

Od teraz po Londynie mogą jeździć tylko ciężarówki z jedną gwiazdką i wyżej. Kierowcy trucków z wyceną zerową nie mają pozwolenia na wjazd do stolicy, chyba że właściciel wyposaży je w bezpieczny system.

>>> Więcej informacji o gwiazdkach i ocenach pojazdów w Londynie.

Jak uzyskać zezwolenie Direct Vision Standard?

Podanie można złożyć poprzez oficjalną stronę internetową TfL. Zezwolenie jest bezpłatne,  nie ma potrzeby jakiegokolwiek oznaczania ciężarówki.

Krok 1. Na początku należy uzyskać ocenę pojazdu. Żeby to zrobić, potrzebny jest numer VIN ciężarówki oraz kontakt z producentem, który dostarczy ocenę na podstawie protokołu technicznego DVS sporządzonego przez Uniwersytet Loughborough.

Krok 2. Po uzyskaniu klasyfikacji:

 • Jeśli ciężarówka otrzymała ocenę 0, należy zamontować dodatkowe urządzenia do pośredniego widzenia. Składając wniosek o pozwolenie trzeba dostarczyć do londyńskiego urzędu dowód ich instalacji. Zezwolenie dla takich pojazdów będzie ważne do 25 października 2024 r.
 • Jeśli pojazd uzyskał od 1 do 5 gwiazdek. Mimo, że ciężarówka klasyfikuje się do uzyskania zezwolenia, i tak należy o nie wystąpić. Od liczby gwiazdek zależy tylko ważność zezwolenia. W przypadku 1-2 gwiazdek zezwolenie jest ważne 25 października 2024 r., w przypadku 3-5 gwiazdek – do 25 października 2030 r. lub przez 10 lat.

Dokumenty, jakie trzeba złożyć podczas składania wniosku:

 • Kopia dziennika pojazdu V5C lub zagranicznego odpowiednika.
 • Potwierdzenie liczby gwiazdek od producenta, jeśli to możliwe i jeśli pojazd spełnia te warunki.
 • Zgoda na nowe warunki transportowe. Zgodę można znaleźć pod danym linkiem.

Otrzymałem 0 gwiazdek. Co teraz?

Kierowcy w tym przypadku mogą wykonywać przewozy, jednak przewoźnik musi zwiększyć bezpieczeństwo ciężarówki, wyposażając ją w odpowiedni system bezpieczeństwa. 

Wymagane jest następujące wyposażenie:

 • Lusterko klasy V, zamontowane po stronie pasażera obok kierowcy.
 • Lusterko klasy VI zamontowane na przodzie pojazdu.
 • Boczne zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd, zamontowane po obu stronach, chyba że jest to niemożliwe, niepraktyczne lub w jakikolwiek inny sposób utrudnia ruch. 
 • Naklejki obrazkowe i oznakowanie umieszczone na pojazdach jako ostrzeżenie o zagrożeniach wokół ciężarówki.
 • System czujników, zamontowanych z boku pojazdu po stronie pasażera, ostrzegających kierowcę przed obecnością narażonego użytkownika drogi.
 • Dźwiękowy sygnał ostrzegający o manewrowaniu pojazdem, gdy samochód skręca w lewo.
 • System monitoringu z kamerą zamontowaną z boku pojazdu po stronie pasażera.

Po spełnieniu wymagania Bezpiecznego Systemu, firma transportowa musi złożyć samocertyfikację, czyli pisemne oświadczenie. W oświadczeniu należy podać nazwę przedsiębiorstwa, numer tablicy rejestracyjnej, informacje o marce i modelu ciężarówki oraz oświadczenie o samocertyfikacji. Po uzyskaniu potwierdzenia o aktualizacji rejestrów przewoźnik może złożyć wniosek o zezwolenie potwierdzające bezpieczeństwo.

Egzekwowanie i sankcje

Direct Vision Standard jest egzekwowany na podstawie CRO – zarządzeń o ruchu drogowym. Ciężarówki są monitorowane przez automatyczny czytnik numerów rejestracyjnych ANPR. System sprawdza ciężarówki i porównuje je z bazą TfL, wyszukując te jednostki, które nie posiadają odpowiedniego zezwolenia, ocen gwiazdek lub bezpiecznych urządzeń.

W przypadku naruszenia przepisów kara grozi zarówno przedsiębiorcom, jak i kierowcom. Grzywna jest następująca:

 • dla przewoźników: 550 funtów z możliwością jej obniżenia do 275 funtów, jeśli płatność zostanie dokonana w ciągu 14 dni, 
 • dla kierowców: 135 funtów.

TfL może także zawiesić zezwolenie, jeśli ciężarówka zostanie uznana za pojazd naruszający przepisy.

Nowe zasady wjazdu do Low Emission Zone (LEZ) w Londynie

Od 1 marca weszły w życie również nowe wymogi względem opłat w londyńskiej Strefie Niskiej Emisji oraz wysokości mandatów za popełnione wykroczenia. Zmiany dotyczą ciężarówek i aut dostawczych powyżej 3,5 t, spełniających normę emisji spalin Euro 6. 

Opłaty w Low Emission Zone

Wysokość opłat dziennych jest uzależniona od normy emisji spalin. 

 • pojazdy podlegające obowiązkowi normy Euro 6 i spełniające normę Euro 4 lub Euro 5 – 100 funtów,
 • pojazdy niespełniające normy emisji spalin Euro 4 – 300 funtów.

Sprawdzić, czy pojazd spełnia wymagania Low Emission Zone, można na stronie urzędu TfL.

Mandaty za wykroczenia w do strefie LEZ

Karze grzywnie podlegają pojazdy, które wjechały do strefy LEZ bez opłaty lub rejestracji ciężarówek. Wysokość kary również jest uzależniona od kilku czynników:

 • w przypadku pojazdów do 3,5 t, spełniających normę Euro 4, ale niespełniających normy Euro 6 – 1000 funtów,
 • w przypadku pojazdów powyżej 3,5 t, spełniających normę Euro 4, ale bez dokonanej opłaty lub z błędną rejestracją – 2000 funtów (pomniejszona do 1000 funtów w przypadku płatności w ciągu 14 dni).
->  Dodatkowe zakazy ruchu oraz nowe przepisy na drogach. Oto najnowsze zmiany w UE, które dotyczą kierowców ciężarówek