Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy – wszystko, co kierowca musi wiedzieć

3 lutego 2020

Co piętnasty kierowca ciężarówki korzysta w Polsce z telefonu komórkowego podczas jazdy – wynika z badań Komendy Głównej Policji. Co ciekawe, zdecydowana większość kierowców przyznaje, że jest to niezwykle niebezpieczne, ale i tak to robi. Czy chodzi tu o brak świadomości, czy też odpowiedzialności za podobne wykroczenie?

Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy - wszystko, co kierowca musi wiedzieć.

Dziś telefony komórkowe są czymś więcej, niż tylko urządzeniem, służącym do podstawowej komunikacji – pisania krótkich wiadomości tekstowych czy wykonywania połączeń. Dla kierowców zawodowych to jedno z podstawowych narzędzi, wspierających ich pracę. 

Niestety, jak wynika z badań niemieckich naukowców, co dziesiąty kierowców korzysta podczas jazdy z telefonów komórkowych, a w trakcie przejazdu autostradą, co wiąże się z długą i monotonną jazdą, liczba korzystających z komórek wzrasta dwukrotnie.

Problemy z rozproszonymi kierowcami na drodze stają się coraz bardziej odczuwalne. Według badań Departamentu Transportu w Wielkiej Brytanii, telefonów używa ok. 3,8 proc. osób, prowadzących samochód. W przypadku kierowców zawodowych liczba ta oscyluje na poziomie 1,4 proc.

Podobna sytuacja jest w Polsce. Do korzystania z telefonów podczas jazdy przyznaje się 3,3 proc. kierowców. Z badań wynika, że w Polsce co piętnasty kierowca ciężarówki i pojazdu dostawczego sięga po telefon. Efektem tego są liczne wypadki drogowe – Komenda Główna Policji podaje, że telefony komórkowe są przyczyną co czwartego wypadku. 

Brak świadomości czy odpowiedzialności?

Według wyników Europejskiego Barometru Odpowiedzialnej Jazdy, ponad połowa europejskich kierowców uważa czynnik rozpraszający za główną przyczynę wypadków drogowych. Warto zaznaczyć, że psycholodzy za definicję rozproszenia uwagi uznają każdą czynność, która może odwracać uwagę kierowcy, w tym korzystanie z telefonu.

Przeprowadzone w 11 europejskich krajach badanie ujawniło, że:

– 97 proc. badanych uważa wysyłanie i czytanie smsów podczas jazdy za wysoce niebezpieczne, mimo to robi to  prawie jeden na czterech z kierowców,

– 49 proc. kierowców rozmawia przez zestaw głośnomówiący, chociaż rozprasza to uwagę tak samo, jak zwykłe korzystanie z komórki,

– 19 proc. respondentów podczas jazdy używa smartfona lub innego narzędzia do przekazywania informacji innym kierowcom,

Warto zaznaczyć, że we wszystkich krajach, w których zostało przeprowadzone to badanie, korzystanie z telefonu podczas jazdy jest surowo zabronione. Oznacza to, że więcej niż co 4 kierowca przyznaje się do łamania prawa.

Mit zestawu głośnomówiącego

W krajach europejskich korzystanie z telefonu podczas jazdy przy użyciu rąk jest zakazane. Prawo UE zakłada, że korzystanie w ten sposób z urządzenia mobilnego utrudnia kierowanie pojazdem. Tymczasem wielu ekspertów uważa, że uwagę kierowców rozprasza nie tylko to.

Według naukowców z uniwersytetu Sussex kierowca rozmawiający przez zestaw słuchawkowy również może być rozproszony. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy rozmawiamy przez telefon, część uwagi zostaje skierowana na rozmowę, a mózg dokonuje w pewien sposób jej wizualizacji, co pozostaje w konflikcie z obrazem widzianym na drodze. 

Kara za korzystanie z telefonu podczas jazdy

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii korzystanie z telefonu podczas jazdy – zaraz po jeździe bez pasów – jest najczęstszym wykroczeniem. W tym kraju poza podstawową karą 200 funtów oraz utraty 6 punktów karnych dla delikwentów przewidziano także dodatkowe kary. W przypadku powtórnego przewinienia kierowcy grozi mandat, podwójna liczba punktów karnych oraz rozprawa w sądzie. Jeśli do tego dojdzie, maksymalny wymiar grzywny dla kierowcy ciężarówki sięga 2,5 tys. funtów (niecałe 13 tys. zł).

Warto pamiętać, że w Wielkiej Brytanii policja może dokonać zatrzymania z uwagi na brak właściwej kontroli nad pojazdem w wyniku rozproszenia uwagi. W przypadku zawodowych kierowców nie chodzi tu wyłącznie o telefon, ale także o nawigację czy tachograf. Dyspozytor, który oczekuje od kierowcy używania nieistotnych podcza kierowania urządzeń, również może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. 

Francja

We Francji kierowcy za używanie telefonów muszą się liczyć z mandatami rzędu 135 euro i 3 punktami karnymi. Co istotne, mandatu należy się spodziewać nie tylko podczas jazdy, ale również postoju na parkingu dla ciężarówek. Zakaz dotyczy również korzystania ze słuchawek i ich bezprzewodowych odpowiedników.

Niemcy

Od 2017 r. w Niemczech używanie przez kierowcę telefonu komórkowego w trakcie jazdy karane jest mandatem w wysokości 100 euro, tj. o 40 euro więcej niż wcześniej.

Włochy

Włoski parlament właśnie przeprowadza nowelizację kodeksu drogowego. Zmiany przewidują surowsze kary za używanie telefonu. Mandat za to wykroczenie wzrośnie z 422 do 1697 euro. Ponadto, w przypadku recydywy, kierowca będzie musiał liczyć się z utratą prawa jazdy na 3 miesiące. 

Wysokość grzywny za korzystanie z telefonu w Europie

Kraj Wysokość grzywny, w euro
Austria od 50
Belgia od 110
Bośnia i Hercegowina od 50
Bułgaria 25
Chorwacja 70
Czechy od 40
Dania 200
Francja 135
Finlandia od 100
Grecja 100
Hiszpania 200
Irlandia od 60
Islandia 40
Litwa od 85
Luksemburg 74
Łotwa 15
Niderlandy 230
Niemcy od 100
Norwegia 135
Polska od 50
Portugalia od 120
Rumunia od 125
Szwecja 160
Słowacja od 50
Słowenia 120
Szwajcaria 90
Węgry od 50
Wielka Brytania 230
Włochy od 160

(Dane z 2018 r.)

->  Dowód na to, że manipulacje przy tachografie to najgorsze, co może zrobić kierowca