Czasowe zakazy ruchu dla miast i dane o zakazach ekologicznych dla ciężarówek. Nowa funkcja w Bans For Trucks

31 maja 2021

Aplikacja Bans for Trucks udostępniła właśnie nową, jedyną taką na rynku funkcję – informację o panujących ograniczeniach w obrębie miast oraz o zakazach ekologicznych, obowiązujących pojazdy ciężarowe na terenie aglomeracji i poszczególnych stref. 

zakazy dla ciężarówek

Coraz więcej miast w Europie stawia wysokie wymagania co do spełniania norm ekologicznych przez wjeżdżające samochody, zwłaszcza pojazdy dostawcze i ciężarowe. Poza tym powstają również strefy zakazujące wjazdu komercyjnych środków transportu. Niestety, w wielu regionach poziom zatłoczenia jest tak wysoki, a jakość powietrza tak zła, że “zielone” strefy stają się koniecznością.

Zakazy ruchu dla miast

Zakazy transportu w miastach są efektem prób odciążenia dróg i ulic skupisk miejskich. Ustawy ograniczające poruszanie się środków transportu regulują ruch ciężarówek o określonych parametrach – na przykład pod względem tonażu, długości zestawu czy rodzaju napędu. W zależności od miejscowości, zakaz może obowiązywać przez całą dobę lub o określonych godzinach, na terenie całego miasta lub tylko w poszczególnych wyodrębnionych strefach.

W Polsce zakazy ruchu wjazdu do miast są wprowadzone w większości dużych miejscowości. Nie ma jednego określonego przepisu, restrykcje różnią się w zależności od regionu. Dla przykładu, zakaz przejazdu przez Łomżę obowiązuje w godzinach od 22 do 6 rano i dotyczy ciężarówek o dmc powyżej 10 ton. Z kolei we Wrocławiu obowiązują ograniczenia pojazdów o dmc ponad 18 t. Podobnie jest w Toruniu, gdzie w godzinach od 6 do 9 oraz od 13 do 19 do miasta nie mogą wjechać ciężarówki o dmc powyżej 18 t. Dodatkowe ograniczenia obowiązują również w Łodzi, Sopocie, Poznaniu i innych miastach.

zakazy ekologiczne

Zakazy ekologiczne dla ciężarówek

Zakazy ekologiczne dla samochodów ciężarowych ograniczają ruch ciężarówek o poszczególnych rodzajach silników i klasie emisji spalin. Postanowienia Unii Europejskiej dotyczące konkurencyjnego i zasobooszczędnej struktury transportowej zakładają początkowo zmniejszenie liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim, a następnie ich wyeliminowanie. Zakazy ekologiczne mają pomóc osiągnąć cele, dotyczące wolnej od emisji CO2 logistyki w dużych ośrodkach miejskich.

->  Obowiązkowy powrót kierowcy do bazy, czyli o czym musi wiedzieć każdy kierowca ciężarówki

 

Aplikacja Bans for Trucks jako pierwsza na rynku udostępniła informacje o tym, w jakich miastach obowiązują zakazy ekologiczne oraz jakiej normy emisji dotyczą. Są one widoczne z poziomu ograniczeń obowiązujących w danym dniu. Korzystanie z nowej funkcji, dostępnej w wersji premium, nie wymaga żadnych dodatkowych czynności. Informacje na żółtym polu wskazują, ile w danym dniu w poszczególnym kraju obowiązuje zakazów ekologicznych, a ile dla miast. 

Po kliknięciu w pole widzimy szczegółowe informacje dotyczące regionu i dat obowiązywania zakazów. Użytkownik jednym kliknięciem może uzyskać jeszcze więcej informacji, dotyczących restrykcji: dmc pojazdów, minimalnej klasy emisji spalin, rodzaju napędu i szczegółowego obszaru obowiązywania zakazu.

Ze względu na dużą liczbę “czystych” stref w aplikacji została uruchomiona wygodna wyszukiwarka, dzięki której znalezienie interesującego obszaru i wyobrednienie dodatkowych ograniczeń dla kierowców jest proste i intuicyjne.