Czas pracy kierowców. Jakie czynności nie są wliczane do czasu pracy kierowców zawodowych?

14 sierpnia 2019

Oczekiwanie na załadunek lub rozładunek, prowadzenie samochodu służbowego, dojazd do miejsca odbioru ciężarówki… Kierowca oprócz samej jazdy pojazdem ciężarowym wykonuje szereg innych czynności, pozornie niemających związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Co zatem jest wliczane, a co nie do czasu pracy truckera?

Czas pracy kierowców. Jakie czynności nie są wliczane do czasu pracy kierowców zawodowych?

Czasem pracy kierowcy zawodowego jest czas od rozpoczęcia do zakończenia czynności, które obejmują wszystkie działania związane z wykonywaniem przewozu drogowego. W tym także czas poza przyjętym rozkładem, w którym kierowca pozostaje na stanowisku w gotowości do wykonania pracy.

Czynności wliczane do czasu pracy kierowców ciężarówek:

– prowadzenie pojazdów ciężarowych,

– dojazd samochodem do miejsca odbioru ciężarówki,

załadunek i rozładunek przewożonych ładunków,

– nadzór nad procesem załadunku i rozładunku,

– nadzór i pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,

– obsługa i wszystkie czynności związane z eksploatacją i utrzymaniem czystości w ciągnikach i naczepach,

– wykonywanie formalności administracyjnych, np. związanych z prowadzeniem dokumentacji,

– oczekiwanie na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem,

– uwzględniając powyższy punkt, także przerwy między kursami,

– przerwy w pracy trwające 15 minut, które pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin, 

– wszystkie dodatkowe prace, związane z wykonywaniem zadań służbowych, zapewnieniem bezpieczeństwa ładunkom, pojazdom, osobom i uczestnikom łańcucha dostaw w miejscach pobytu, związanych z wykonywaniem tejże pracy, w tym na parkingach dla ciężarówek.

Czynności niewliczane do czasu pracy kierowców ciężarówek:

– nieusprawiedliwiony postój w miejscach do tego przeznaczonych lub nie podczas wykonywania zlecenia przewozu,

– dobowy nieprzerwany odpoczynek,

– przerw w pracy w ramach systemu przerywanego czasu zgodnie z ustalonym z góry rozkładem, przewidującym nie więcej niż jedną przerwę w ciągu dobowej pracy, trwającej nie dłużej niż 5 godzin, kiedy kierowca nie może dysponować swoim czasem,

– dyżur kierowcy, podczas którego trucker nie wykonywał pracy.

Dyżur, podczas którego kierowca nie wykonywał pracy

Dyżur to czas, w którym kierowca pozostaje poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do jej wykonania. Do dyżuru są wliczane przerwy przeznaczone na odpoczynek po 6 godzinach pracy. Są to:

– przerwy 30-minutowe w przypadku, gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin, 

– przerwy 45-minutowe, gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin.

Przerwy ulegają skróceniu o wspomniane powyżej 15-minutowe przerwy, które musi zapewnić pracodawca przy pracy co najmniej 6 godzin.

Czy przerwa śniadaniowa jest wliczana do czasu pracy kierowców?

W pracy kierowców zawodowych bardzo często pojawia się pytanie dotyczące takich czynności kierowców, jak śniadania czy inne podobne przerwy.

Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców (art. 6 ust. 3) – tak, śniadania są wliczane do czasu pracy. W grę wchodzą wspomniane wcześniej przerwy 15-minutowe, które pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin. Dana przerwa jest właśnie przerwą śniadaniową.

Rozliczanie podróży służbowe kierowców

Do podróży służbowej kierowców ciężarówek wlicza się każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu na polecenie pracodawcy przewozu drogowego poza miejscowość siedziby firmy oraz inne miejsce prowadzenia przez niego działalności (oddziały i filie). 

Podróż służbowa rozpoczyna się zatem zaraz po wyjeździe z bazy, przy czym w przypadku podróży zagranicznej kierowca odbywa:

– podróż krajową (przejazd do granicy), 

– następnie zagraniczną, 

– później dodatkowo krajową (powrót z zagranicy). 

Cały ten czas wlicza się do podróży służbowej kierowcy, nawet jeśli w trakcie podróży wystąpią okresy niewliczane do czasu pracy pracownika.

->  Jesienne nowości transportowe - zimowe wyposażenie ciężarówek we Francji, nowe stawki niemieckiego myta oraz obniżone opłaty drogowe w Austrii