Zakazy ruchu ciężarówek w okresie Wielkanocy i majówki 2019

17 kwietnia 2019

W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi w całej Europie będzie obowiązywać ograniczony ruch pojazdów ciężarowych. W tym roku niestety zakazy będą obowiązywały dłużej, ponieważ święto wypada zaraz przed długim weekendem majowym.

Zakazy ruchu ciężarówek w okresie Wielkanocy i majówki 2019

Ograniczony ruch dla pojazdów ciężarowych będzie obowiązywać na terenie prawie całej Unii Europejskiej.

Zakaz ruchu ciężarówek – Wielkanoc 2019

Czwartek, 18 kwietnia

Szwajcaria

Dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 t, ciągników, pojazdów przemysłowych, przegubowych i tzw. pociągów drogowych powyżej 5 t – od 22.00 do 00.00

Węgry

Zakaz ruchu od 22.00 do 00.00 dla pojazdów ciężarowych i ciągników rolniczych z przyczepami o dmc powyżej 7,5 t.

Wielki Piątek, 19 kwietnia

Czechy

Ograniczenie dotyczy ciężarówek i zestawów  o dmc powyżej 7,5 t od godz. 13.00 do 22.00.

Niemcy

Zakaz ruchu od godz. 00:00 do 22.00 dla samochodów ciężarowych o dmc powyżej 7,5 t.

Słowacja

Dla pojazdów o dmc  powyżej 7,5 t, pojazdów o dmc ponad 3,5 t z przyczepą lub naczepą.

Słowenia

Ograniczenia od 14.00 do 21.00 dla ciężarówek o dmc powyżej 7,5 t.

Szwajcaria

Zakaz obowiązuje przez całą dobę.

Węgry

Ograniczenia ruchu od godz. 0:00 do 22.00.

Włochy

Zakaz od 14.00 do 22.00 dla samochodów ciężarowych o dmc powyżej 7,5 t.

Wielka Sobota, 20 kwietnia

Austria

Od godz. 15.00 do 00.00 zakazy będą obowiązywać ciągniki z przyczepami o dmc ciągnika lub przyczepy powyżej 3,5 tony, pojazdów, w tym przegubowych, o dmc powyżej 7,5 t.

Francja

We Francji ograniczenia ruchu będą obowiązywały samochody ciężarowe i zestawy o dmc powyżej 7,5 t w godzinach od 22.00 do 00.00.

Luksemburg

Ograniczenia ruchu dla ciężarówek w kierunku Francji od 21.30 do 00.00 oraz w kierunku Niemiec od godz. 23.30 do 00.00.

Polska

Zakazy będą obowiązywać pojazdy ciężarowe o dmc ponad 12 t, z wyjątkiem powracających z zagranicy (tych nie obowiązują żadne ograniczenia).

Węgry

Wszystkie pojazdy ciężarowe od 22.00 do 00.00.

Włochy

Zakaz ruchu pojazdów ciężarowych od godz. 9.00 do 16.00.

Niedziela, 21 kwietnia (Wielkanoc)

W dzień święta Wielkiej Nocy dotyczą następujące ograniczenia ruchu:

Austria

Od 0.00 do 22.00

Chorwacja

Od godz. 14.00 do 23.00 – samochody ciężarowe o dmc przekraczającej 7,5 t, samochody ciężarowe o dmc powyżej 14 metrów długości.

Czechy

Od godz. 13.00 do 22.00

Francja

Ograniczenia ruchu obowiązują całą dobę.

Liechtenstein

Również całą dobę, ale tylko pojazdy ciężarowe o dmc 3,5 t oraz zestawy o dmc powyżej 5 t.

Luksemburg

W kierunku Francji – całą dobę, w kierunku Niemiec – od 00.00 do 21.45 oraz od 23.30 do 00.00.

Niemcy

Od godziny 00.00 do 22.00.

Polska

Zakaz obowiązuje w godzinach od 8.00 do 22.00 (pojazdy o dmc powyżej 12 t). Ciężarówek powracających z zagranicy zakaz nie dotyczy.

Słowacja

Od godz. 0:00 do 22.00

Słowenia

Od godz. 8.00 do 21.00

Szwajcaria

Zakaz obowiązuje przez całą dobę.

Węgry

Ograniczenia obowiązują całą dobę.

Włochy

W godz. od 9.00 do 22.00.

Poniedziałek, 22 kwietnia

W poniedziałek wielkanocny zakaz ruchu ciężarówek obowiązuje w następujących krajach:

Austria

W godz. od 0:00 do 22.00.

Chorwacja

Od godz. 14.00 do 23.00.

Czechy

Od godz. 13.00 do 22.00.

Francja

W godz. 00:00 do 22.00.

Liechtenstein

Przez całą dobę.

Luksemburg

Od godziny 00.00 do 21.45.

Niemcy

Od 00.00 do 22.00.

Polska

Zakaz obowiązuje w godz. 8.00-22.00.

Słowacja

Od godz. 00.00 do 22.00.

Słowenia

Od godz. 8.00 do 21.00.

Węgry

Od 00.00 do 22.00.

Włochy

Od 9.00 do 22.00.

Wtorek, 23 kwietnia

Liechtenstein

Od godz. 00.00 do 5.00.

Szwajcaria

Od godz. 00.00 do 5.00.

Majówka 2019 – zakaz ruchu ciężarówek

Zakaz ruchu obowiązuje 1 maja, w dniu Święta Pracy. Wyjątkiem jest Słowenia, gdzie Święto Pracy trwa dwa dni – 1 i 2 maja oraz Polska, gdzie ograniczenia dotyczą również 2 i 3 maja.

Austria

Zakaz obowiązuje w godzinach 00.00-22.00 i dotyczy pojazdów ciężarowych bez przyczepy i ciągniki o dmc powyżej 7,5 t (ciężarówki z przyczepą, gdy masa całkowita pojazdu lub przyczepy wynosi powyżej 3,5 t).

Bułgaria

Zakaz obowiązuje w godzinach 00.00-00.00. Dotyczy pojazdów o dmc powyżej 12 t.

Chorwacja

Zakaz w godzinach 14.00-23.00 (pojazdy ciężarowe i zestawy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t).

Francja

Zakaz w godz. 00.00-22.00 (pojazdy ciężarowe i zestawy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t).

Liechtenstein

00.00 – 24.00 (pojazdy ciężarowe o dmc powyżej 3,5 t, w tym również zestawy o dmc powyżej 5 t.

Luksemburg

W godzinach od 21.30 do 00.00 na wszystkich drogach w kierunku Francji (pojazdy ciężarowe i zestawy o dmc powyżej 7,5 t) oraz w godz. 23.30 – 00.00 w kierunku Niemiec (również pojazdy i zestawy do 7,5 t).

Niemcy

Ograniczenia dotyczą pojazdów o dmc powyżej 7,5 t oraz pojazdy ciężarowe z przyczepą niezależnie od masy w godz. 00.00-22.

Polska

1 maja: 8.00-22.00 (ciężarówki i zestawy o dmc powyżej 12 t).

2 maja: 18.00-22.00 (ciężarówki i zestawy o dmc powyżej 12 t).

3 maja: 8.00-22.00 (ciężarówki i zestawy o dmc powyżej 12 t).

Czechy

Zakaz dotyczy wszystkich pojazdów ciężarowych, mechanicznych i specjalnych o maksymalnej wadze powyżej 7,5 t, a tych powyżej 3,5 t – wraz z przyczepą.

Słowacja

Na Słowacji ograniczenia ruchu obowiązują w godz. 00.00-22.00 i dotyczą pojazdów z przyczepą, kiedy maksymalna masa pojazdu lub przyczepy wynosi ponad 3,5 t oraz ciężarówki i zestawy o dmc ponad 7,5 t.

Słowenia

1 maja: od 8.00 do 21.00 (pojazdy ciężarowe i zestawy o dmc powyżej 7,5 t).

2 maja: od 8.00 do 21.00 (pojazdy ciężarowe i zestawy o dmc powyżej 7,5 t).

Węgry

00.00-22.00 (pojazdy ciężarowe i zestawy o dmc powyżej 7,5 t).

Włochy

09.00-22.00 (pojazdy ciężarowe i zestawy o dmc powyżej 7,5 t).

Uwaga!

zakazy dla ciężarówek

W niektórych krajach obowiązują zakazy sobotnie (4 maja) lub niedzielne (5 maja). Pozostałe zakazy dla ciężarówek polecamy sprawdzić na naszej stronie lub w darmowej aplikacji Bans For Trucks, znajdziecie tam informuje o wszystkich, w tym tymczasowych, zakazach ruchu.

->  Zakazy ruchu ciężarówek w maju 2021. Zobacz, gdzie nie pojedziesz na majówkę