Wrześniowe zakazy ruchu ciężarówek w 2019 r. Sprawdź, w jakie dniach będą obowiązywały

19 września 2019

Wraz z końcem lata w branży rozpoczął się okres intensywnej pracy i ruchu. Z tego powodu przypominamy, gdzie w Europie wraz z nadejściem jesieni obowiązują zakazy ruchu ciężarówek.

Wrześniowe zakazy ruchu ciężarówek w 2019 r. Sprawdź, w jakie dniach będą obowiązywały

 

21 września

Austria – od 15.00 do 00.00. Zakaz dotyczy pojazdów o dmc powyżej 7,5 t oraz ciężarówki z przyczepami, jeśli dmc pojazdu silnikowego lub przyczepy przekracza 3,5 t.

Francja – 22.00-00.00. Zakaz obowiązuje ciężarówki powyżej 7,5 t, z wyjątkiem pojazdów specjalnych i pojazdów rolniczych.

Luksemburg – zakaz trwa od 21.30 do 00.00 i obowiązuje pojazdy,poruszające się w kierunku Francji oraz od 23.30 do 00.00 – w kierunku Niemiec. Dotyczy ciężarówki o dmc powyżej 7,5 t z przyczepą lub bez.

Węgry – 22.00-00.00. Ograniczenia obowiązują pojazdy ciężarowe, ciągniki rolnicze z przyczepami o dmc powyżej 7,5 t.

22 września

Austria – 00.00-22.00. Zakaz obowiązuje pojazdy przegubowe oraz samobieżne maszyny przemysłowe, jeśli ich dmc przekracza 7.5 t oraz ciężarówki z przyczepami, jeśli dmc pojazdu silnikowego lub przyczepy przekracza 3,5 t.

Czechy – 13.00-22.00, zakaz dotyczy pojazdy o dmc powyżej 7,5 t.

Chorwacja – od 6.00 do 22.00, dotyczy ciężarówek powyżej 7,5 t.

Francja – 00.00-22.00, ograniczenia obowiązują pojazdy powyżej 7,5 t, z wyjątkiem pojazdów specjalnych i pojazdów rolniczych.

Luksemburg – 00.00-21.45 (dotyczy trucków powyżej 7,5 t z przyczepą lub bez.

Niemcy – 00.00-22.00. Zakaz dotyczy ciężarówki powyżej 7,5 t oraz samochody ciężarowe z przyczepami niezależnie od dopuszczalnej masy.

Słowacja – 00.00-22.00. Dotyczy trucków powyżej 7,5 t.

Słowenia – 8.00-21.00, zakaz obowiązuje pojazdy ciężarowe oraz zestawy pojazdów o dmc powyżej 7,5 t.

Szwajcaria – 00.00-24.00.

Węgry – 00.00-22.00. Ograniczenie obowiązuje pojazdy ciężarowe oraz ciągniki rolnicze z przyczepami powyżej 7,5 t.

Włochy – 7.00-22.00, zakaz dotyczy trucki o dmc powyżej 7,5 t.

Liechtenstein – 00.00-24.00. Drogami Liechtensteina w tym czasie nie pojadą ciężarówki powyżej 7,5 t z przyczepą lub bez.

28 września

->  Strzeżone parkingi dla ciężarówek w Rumunii i Bułgarii. Sprawdź, gdzie zaparkować nad Morzem Czarnym

Austria – w godzinach od 15.00 do 00.00.

Czechy – Święto Narodowe, zakazy obowiązują od 13.00 do 22.00 i dotyczą pojazdów, których całkowita szerokość przekracza 0,60 m. 

Francja – w godzinach od 22.00 do 00.00.

Luksemburg – w godzinach 21.30-00.00 w kierunku Francji oraz w godzinach 23.30-00.00 w kierunku Niemiec.

Węgry – w godzinach od 22.00 do 00.00.

29 września

29 września, w niedzielę, we wszystkich krajach obowiązują zwyczajowe weekendowe ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych i zestawów. Zakazy będą dotyczyć w następujących godzinach:

Austria – 00.00-22.00.

Czechy – 13.00-22.00.

Francja – 00.00-22.00.

Luksemburg – 00.00-21.45.

Niemcy – 00.00-22.00.

Słowacja – 00.00-22.00.

Słowenia – 8.00-21.00.

Szwajcaria – 00.00-24.00.

Węgry – 00.00-22.00.

Włochy – 7.00-22.00.

Liechtenstein – 00.00-24.00.

Więcej informacji o zakazach i ograniczeniach znajdziecie w aplikacji Bans For Trucks.