Wprowadzenie Inteligentnych tachografów II generacji. Co się zmieni dla kierowców i przewoźników?

15 listopada 2020

Dotychczasowa dynamika cyfryzacji sektora transportowego była spowolniona, ponieważ przewoźnicy nie potrzebowali technologii do wzrostu i rozwoju biznesu. Teraz jednak przedsiębiorcy postrzegają cyfryzację jako nowe źródło przychodów i sposób na poprawienie efektywności. Pakiet Mobilności – przynajmniej oficjalnie – ma właśnie pomóc zmienić stosunek biznesu do nowych technologii i zwiększyć zakres jej wykorzystywania. W pierwszej kolejności poprzez upowszechnienie inteligentnych tachografów najnowszej generacji.

Wprowadzenie Inteligentnych tachografów II generacji. Co się zmieni dla kierowców i przewoźników?

Obowiązek wyposażenia pojazdów w tachografy i używania tych urządzeń do rejestracji pracy kierowców to jedna z najważniejszych zmian, która dotknie przewoźników w związku z nowymi technologiami. Od 2007 r. są montowane tachografy jedynie cyfrowe, od 2017 – inteligentne tachografy I generacji. Pakiet Mobilności wprowadził jednak kolejną rewolucję i od 2021 r. tachografy będą rejestrować dane m.in. o lokalizacji pojazdów oraz informację o przeprowadzanych operacjach załadunku i rozładunku.

Urządzenie będzie automatycznie rejestrować położenie pojazdu ciężarowego w konkretnych punktach, gdy:

– rozpoczyna się dzienny okres pracy;

– pojazd przekracza granicę państwa członkowskiego;

– w pojeździe wykonywany jest załadunek lub rozładunek;

– upływają trzy godziny skumulowanego czasu prowadzenia pojazdu;

– kończy się dzienny okres pracy.

II generacja tachografów – co się zmieni?

Tachografy I generacji powinny zostać wymienione na urządzenia II generacji nie później, niż cztery lata od końca roku wejścia w życie przepisów. Zostaną one przyjęte  do 21 sierpnia 2021 r. Z kolei dla tachografów starszych od inteligentnych urządzeń I generacji okres ten wynosi trzy lata.

Co ciekawe, tachografy II generacji, zwane smart urządzeniami, mają pomóc w monitoringu przewozów tranzytowych. Chodzi o funkcję automatycznego zapisywania przekraczania granic, która będzie się opierać najpewniej o wbudowane mapy. Jest to jeden z elementów, który ma pomóc w przestrzeganiu przepisów Pakietu Mobilności.

Kierowcy zawodowi będą posiadać obowiązek wpisywania momentów rozładunku i załadunku. Dla służb kontrolnych dane te będą miały znaczenie ze względu na informację, czy kierujący przejechał przez dany kraj tranzytem, czy też zrealizował transport międzynarodowy. Co więcej, dane te będa wskazywać, jak długo kierowca przebywał w podróży służbowej i jakie wynagrodzenie mu się należy.

Zdalna kontrola tachografów cyfrowych

Jeśli data przyjęcia przepisów i same warunki nowej ustawy się nie zmienią, do 2024 r. Polska będzie musiała wyposażyć ITD w urządzenia do wczesnego zdalnego wykrywania naruszeń przepisów związanych z pracą samego tachografu, a także naruszeń dziennego czasu prowadzenia pojazdu.

Nowe urządzenia kontrolnych służb drogowych będą wysyłać i odbierać sygnały z tachografów ciężarówek będących w ruchu. Możliwość ta jest wielce przydatna, ponieważ funcjonariusze nie będa musieli zatrzymywać do kontroli tych kierowców, których tachografy sygnalizują poprawną pracę oraz brak naruszeń. 

Z całą pewnością wpłynie to na zmniejszenie liczby manipulacji i oszustw w transporcie drogowym, ponieważ ciężarówka, której urządzenie rejestrujące będzie wysyłać sygnał o naruszeniach, zostanie zatrzymana i skontrolowana. Jednocześnie ułatwi niezakłóconą kontrolą pracę tych kierowców, którzy przestrzegają prawa

Przedsiębiorcy również zyskają – zaoszczędzą przede wszystkim czas dzięki automatyzacji przekazywania danych. Zmiany mają służyć także usprawnianiu pracy urzędników oraz wdrażaniu nowych regulacji w szeroko zakrojonym obszarze płac minimalnych w transporcie drogowym oraz kabotażu.

Wbrew pozorom, przydatność najnowszych tachografów nie będzie zbyt długa. Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym, urządzenie może być stosowane przez tylko 15 lat. Po tym okresie trzeba będzie od nowa rejestrować urządzenie.

->  Czas pracy kierowcy ciężarówki - ile wynosi dobowy i tygodniowy czas pracy, taryfikator kar i poradnik, jak ich unikać