Rozluźnienia czasu pracy i odpoczynku kierowców. Zobacz, kiedy możesz wydłużyć czas pracy

29 listopada 2021

W listopadzie Unia Europejska zezwoliła państwom członkowskim na wydłużenie czasu pracy i odpoczynku kierowców ciężarówek, ale tylko pod pewnymi warunkami. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach jest to możliwe.

pieniadze

Komisja Europejska 12 listopada br. upoważniła państwa członkowskie do dopuszczenia wyjątków od obowiązujących przepisów w ruchu drogowym w nagłych przypadkach. Chodzi o to, że obecnie kierowcy mogą:

 • wydłużyć dobowy czas prowadzenia pojazdu z 9 do 10 godzin pięć razy w tygodniu,
 • zwiększyć maksymalny tygodniowy czas prowadzenia ciężarówki do 59 godzin.

Ponadto kierowcy w ramach przewozów krajowych mogą robić po dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd. Pod warunkiem jednak, że kierowca odbierze co najmniej cztery tygodniowe odpoczynki w czterech kolejnych tygodniach, z których co najmniej dwa to regularne tygodniowe odpoczynki. Ważne, że każde skrócenie tygodniowego  odpoczynku musi zostać zrekompensowane.

Kiedy dopuszczalne są dane wyjątki?

Komisja Europejska informuje, że skorzystanie z rozluźnień jest możliwe, o ile zaistnieje ku temu niezbędna konieczność, czyli nagły przypadek. Może to być, na przykład, zagrożenie powodujące niestabilność lub zerwanie łańcucha dostaw, co mogliśmy zaobserwować jeszcze na początku pandemii COVID-19, lub klęska żywiołowa, co miało miejsce niedawno w Niemczech (powódź) lub w Hiszpanii w ubiegłym roku (atak zimy).

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku w Polsce za przekroczenie czasu pracy kierowcy obowiązują następujące kary:

W przypadku 48-godzinnego tygodnia pracy:

 • przekroczenie czasu jazdy do 2 godzin – 50 zł,
 • przekroczenie czasu jazdy do 8 godzin – 100 zł,
 • przekroczenie czasu jazdy do 12 godzin – 250 zł,
 • za każdą godzinę po przekroczeniu 12 godzin – 350 zł.

W przypadku 60-godzinnego tygodnia pracy:

 • przekroczenie czasu jazdy do 1 godziny – 50 zł,
 • przekroczenie czasu jazdy do 5 godzin – 100 zł,
 • przekroczenie czasu jazdy od 5 do 10 godzin – 200 zł,
 • za każdą godzinę po przekroczeniu 10 godzin – 300 zł.
 • aplikacje trucker apps