Polska rozpoczęła wdrażanie przepisów Pakietu Mobilności

8 sierpnia 2021

Koniec diet i ryczałtów, ścisłe określenie czasu pracy, wyższe kary i nowe obowiązki dla kierowców pojazdów o dmc do 3,5 ton – to najważniejsze zmiany, które zostaną wdrożone już wkrótce. Projekt z nowymi zasadami wykonywania transportu drogowego został już opublikowany. Polska ma czas do 2 lutego 2022 r., żeby wdrożyć przepisy Pakietu Mobilności.

samochód 3,5 tony

Źródła zdjęć: https://dixi-car.pl/busy-do-35-tony-kat-b.htm

Nowe przepisy, które już zostały opublikowane przez Rządowe Centrum Legislacji, są szczególnie istotne dla kierowców zawodowych, ponieważ wiele nowości dotyczy ich sfery działalności. Do najważniejszych zmian należy fakt, że diety oraz ryczałty już nie będą uznawane jako zagraniczne płace minimalne. Po wdrożeniu zmian będą obowiązkowe tylko w przypadku realizacji zleceń w ramach transportu kabotażowego lub trójstronnego.

Przypomnijmy, że dotychczas obowiązywał zapis, zgodnie z którym kierowcom ciężarówek przysługiwały należności z tytułu pokrycia kosztów związanych z wyjazdem służbowym, czyli słynne w Polsce diety i ryczały. Art. 775 §1 kodeksu pracy mówi, że “pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”.

Jeśli projekt ostatecznie zostanie zaakceptowany, a w ocenie ekspertów, tak właśnie będzie, “kierowca odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 §1 kodeksu pracy”.

Oznacza to, że trzonem przychodu kierowców zawodowych będzie podstawowe miesięczne wynagrodzenie, a nie jak dotąd – dodatki, rekompensujące koszty poniesione podczas wyjazdów służbowych. Szacuje się, że dzięki temu wzrośnie wysokość składek emerytalnych i zdrowotnych kierowców.

Zmiany w transporcie lekkim

Nowe przepisy są ważne również dla kierowców, zatrudnionych w ramach przewozów tzw. transportem lekkim, czy dostawczaków. Od 21 lutego 2022 roku będzie ich obejmował obowiązek rejestrowania czasu pracy oraz będą oni musieli posiadać dwa dodatkowe zezwolenia:

  • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego transportem samochodowym,
  • w przypadku transportu międzynarodowego – licencję wspólnotową.

W praktyce oznacza to wzrost nakładów finansowych dla firm transportowych. Koszt udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu w transporcie samochodowym wynosi 1 tys. złotych, wydania licencji natomiast – 4 tys. zł do 5 lat lub 8 tys. zł od 5 do 10 lat. Ponadto należy uwzględnić również opłaty za wypis każdego pojazdu, zgłoszonego do licencji, które wynoszą 11 proc. ceny za udzielenie tegoż dokumentu.

Grzywny i mandaty dla kierowców

Do istotnych zmian należą również nowe sankcje. Zgodnie z nowym projektem, wzrosną kary m.in. za nie okazanie karty kierowcy, które zostały przeniesione do kategorii “bardzo poważnego naruszenia”. W danym przypadku grzywny wzrosną z 200 do 500 zł. Tymczasem kara za posługiwanie się sfałszowaną kartą kierowcy, co zostało zakwalifikowane jako “najpoważniejsze naruszenie”, wzrośnie do 2 tys. zł. 

Dla kierowców zawodowych istotna jest również zmiana, związana z wprowadzeniem nowego naruszenia, które dotyczy odbierania odpoczynku w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Drugim nowym naruszeniem jest nie dokumentowanie przez pracodawcę obowiązku powrotu do centrum operacyjnego pracodawcy lub powrotu do miejsca zamieszkania kierowcy w celu odbioru tygodniowego odpoczynku.

->  Co na postoju piszczy, czyli garść nowości o parkingach dla ciężarówek w Europie