Obostrzenia i utrudnienia w grudniu

17 grudnia 2021

Rządy poszczególnych krajów – w tym Polski – w związku z rozpowszechniającą się pandemią COVID-19 wprowadzają kolejne ograniczenia. Jednocześnie przez Europę przewija się fala protestów niezadowolonych z sytuacji przedstawicieli branży transportowo-logistycznej. Przedstawiamy zatem kolejną garść najnowszych ograniczeń, które dotyczą również kierowców zawodowych.

samochód ciężarowy

W ostatnich tygodniach sektor transportu samochodowego dotknęła masa przykrych zdarzeń, utrudniających pracę kierowców ciężarówek – złe warunki pogodowe, restrykcje wjazdowe w związku z pandemią czy też liczne akcje protestacyjne przewoźników i ich pracowników. Poniżej prezentujemy zbiór ważnych informacji, gdzie i kiedy zostały wprowadzone dodatkowe ograniczenia, mające wpływ na pracę truckerów.

Negatywne testy przy wjeździe do Polski

Od 15 grudnia podczas przekraczania zewnętrznej granicy Polski kierowcy ciężarówek muszą okazywać negatywny wynik testu PCR. Test musi być wykonany 24 godziny przed przekroczeniem granicy i należy go okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej w języku polskim albo angielskim.

Uwaga: dotyczy to tylko granic zewnętrznych strefy Schengen, a zatem przejść na granicach z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Podczas przejazdu do kraju członkowskiego Unii Europejskiej  wynik badań nie jest potrzebny.

Test w Białorusi można wykonać na przejściach Bobrowniki-Bierestowica oraz Kukuryki-Kozłowiczy. W przypadku pozostałych krajów badania należy zaplanować w którymś z miast lub punkcie mobilnym, ponieważ nie na wszystkich przejściach towarowych jest to możliwe.

Formularz Lokalizacji Pasażera w Rumunii

Od 20 grudnia wszyscy kierowcy ciężarówek, wjeżdżający na teren Rumunii, muszą wypełnić i okazać służbom granicznym Formularz Lokalizacji Pasażera. Osoby niezaszczepione zostaną poddane kwarantannie. W przypadku obywateli państw trzecich jest wymagany test PCR, nie starszy niż 48 godzin przed wjazdem. 

Polskich kierowców ciężarówek obowiązuje jednak tylko formularz. Wzór dokumentu w formacie PDF należy pobrać ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jest dostępny w języku rumuńskim i angielskim. Na granicy należy okazać wypełnioną dowolną z tych dwóch wersji językowych.

>>> Wzór Formularza Lokalizacji Pasażera.

Kolejki na granicy z Białorusią

Od kilku tygodni na granicy polsko-białoruskiej panują ogromne utrudnienia przejazdu związane z kryzysem migracyjnym oraz wydłużonymi procedurami kontroli celnej. Kierowcy stoją w kolejkach – w zależności od okresu – nawet po kilka dni. 

Co najważniejsze, dotyczy to wszystkich przejść na granicy Białorusi i Unii Europejskiej, w tym również na Litwie i Łotwie. Przed wyjazdem w kierunku wschodnim obowiązkowo należy sprawdzić aktualny stan na granicach na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej pod adresem www.granica.gov.pl

Zakaz wyjazdu dla kierowców z Rosji

Rosja przyjęła ustawę, która przewiduje dodatkowe sankcje dla zagranicznych kierowców ciężarówek, którzy nie uiszczają mandatów za popełnione wykroczenia drogowe. Jak dotąd większość kierowców nie spłacała tych należności, ponieważ nie istniała żadna procedura informacyjna o naruszeniach. Struktury rządowe Federacji w żaden sposób również nie windykowały długów.

Po wprowadzeniu zmian kierowcy będą musieli się rozliczyć z każdego niezapłaconego mandatu (np. za przekroczenie prędkości, naruszenie przepisów ruchu na torach kolejowych, na autostradzie, przejechanie na czerwonym świetle itp.). W przypadku niezapłacenia grzywny kierowca wraz z ciężarówką zostanie zatrzymany i nie będzie mógł wrócić do kraju do momentu, aż należność zostanie uiszczona.

Fala strajków transportowców w Europie

W ostatnich dniach przez Europę przewija się fala strajku przedstawicieli branży transportowo-logistycznej. We Włoszech niezadowoleni kierowcy żądają polepszenia warunków pracy i zwiększenia wynagrodzenia, ponieważ, jak twierdzą, muszą wykonywać swoje obowiązki z narażeniem zdrowia i życia. Nie chodzi tylko o pandemię i związane z tym utrudnienia, ale również o zły stan infrastruktury w kraju.

Francuzi, podobnie jak ich koledzy z Włoch, domagają się poprawy warunków pracy oraz wzrostu wynagrodzeń. Przedstawiciele lokalnych związków zawodowych informują, że płaca kierowców nie uległa zmianie od dwóch lat, w związku z czym – biorąc pod uwagę okoliczności – truckerom należą się podwyżki. W obu krajach w akcjach protestacyjnych biorą udział liczne organizacje.

W grudniu odbył się protest także w Irlandii. Grupa przewoźników zablokowała port w Dublinie. Ciężarówki przepuszczały tylko pojazdy ratunkowe. Wśród postulatów lokalnych przedsiębiorców jest żądanie walki m.in. ze wzrostem cen paliw, rosnącymi cenami ubezpieczeń transportowych oraz pogłębiającym się niedoborem kierowców ciężarówek, przez co cierpi cała gospodarka kraju.

20 grudnia akcja strajkowa odbędzie się również w Hiszpanii. Tym razem w protestach wezmą udział przedsiębiorcy branży przewozowej. Przewoźnicy żądają m.in. zakazu udziału kierowców w operacjach załadunku i rozładunku, skrócenia czasu oczekiwania na rampach i wprowadzenia obowiązkowego odszkodowania. Transportowcy chcą również, by władze zrezygnowały z wprowadzenia opłat za przejazd autostradami.

->  Bezpłatne parkingi dla ciężarówek w Beneluksie: Belgii, Holandii i Luksemburgu