Nowe obostrzenia dla kierowców ciężarówek w Europie. Sprawdź najnowsze zmiany

27 lipca 2021

W wielu krajach Unii Europejskiej wracają obostrzenia dla kierowców ciężarówek. Należą do nich m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Słowenia oraz kraje bałtyckie. Powodem zmian w wykonywaniu przewozów oraz zasadach przekraczaniu granic są nowe szczepy – Delta oraz Delta Plus.

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem nowych odmian wirusa oraz rosnącego zagrożenia ze strony bardziej zaraźliwych mutacji, kolejne kraje wprowadzają dodatkowe obostrzenia dla kierowców zawodowych. Co one oznaczają w praktyce?

Litwa

Litwa zmieniła przede wszystkim czas, jaki może spędzić kierowca w kraju, kiedy nie jest wymagany test na COVID-19. Od 26 lipca truckerzy oraz inni pracownicy branży transportowej:

 1. Powinni mieć przy sobie wynik testu lub wykonać go na Litwie, jeśli zamierzają pozostać w kraju dłużej niż 24 godziny (wcześniej – 72 godziny).
 2. W przypadku dłuższego pobytu, kierowca w ciągu 24 godzin powinni wykonać test na koronawirusa. Koszt wykonania badania wynosi około 100 euro.

Lista placówek, gdzie można wykonać test na koronawirusa na Litwie, znajduje się pod danym linkiem.

Litwa wprowadziła również przymusową izolację, nie dotyczy to kierowców wjeżdżających na Litwę wyłącznie w celu załadunku lub rozładunku oraz przejeżdżających przez terytorium Litwy tranzytem. Podczas pobytu na terytorium Litwy kierowcom nie wolno niepotrzebnie opuszczać pojazdu.

Łotwa

KIerowcy zawodowi przekraczający granicę Unii Europejskiej z Łotwą muszą wykonać test na koronawirusa na czterech przejściach: 

 • na granicy z Rosją: Grebneva oraz Terehova,
 • na granicy z Białorusią: Paternieki lub Silene.

Kierowcy wjeżdżający na Łotwę z terytorium Wspólnoty powinni wykonać badania na COVID-19 nie później niż w ciągu 24 godzin. 

Niemcy

Od 27 lipca Niderlandy, Hiszpania i Gruzja znajdują się na niemieckiej liście regionów stwarzających zagrożenie jako “obszar wysokiego ryzyka”. Obostrzenia w Niemczech są następujące:

 1. Kierowcy, którzy w przeciągu 10 dni przebywali na terenie krajów “wysokiego ryzyka” i planują pozostać w Niemczech więcej niż 72 godziny, muszą przedstawić  negatywny wyniku testu.
 2. Kierowcy mogą okazać również świadectwem szczepienia, wydanym co najmniej 14 dni przed przekroczeniem niemieckiej granicy.
 3. Można wylegitymować się również dowodem potwierdzającym przejście przez COVID-19, aczkolwiek w tym przypadku należy okazać wyniki badań PCR, wydane co najmniej 28 dni i do 6 miesięcy przed wjazdem do Niemiec.

Niemcy dopuszczają testy PCR, nie starsze niż 72 godziny, oraz tzw. szybkie testy, nie starsze niż 48 godzin. Dowody dobrego stanu zdrowia mogą być okazane zarówno w wersji cyfrowej, jak i drukowanej, w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim.

Rumunia

Kierowcy, przybywający do Rumunii ze strefy żółtej lub czerwonej, czyli obecnie np. z Hiszpanii, Portugalii lub Wielkiej Brytanii, muszą się poddać się 14-dniowej kwarantannie. 

Z kwarantanny są zwolnione osoby:

 1. Zaszczepione co najmniej dziesięć dni przed wjazdem do kraju,
 2. pozostające w Rumunii krócej niż 72 godziny, ale pod warunkiem okazania negatywnego wyniku testu, przeprowadzonego nie później niż 72 godziny przed wjazdem.

Słowacja

Kierowcy przekraczający słowacką granicę muszą posiadać zaświadczenie wystawione przez pracodawcę i sporządzone w języku słowackim lub świadectwo pracownika transportu międzynarodowego.

Poza tym konieczne jest jednak również zarejestrowanie wjazdu. Można to zrobić za pomocą którejś z dwóch stron internetowych. Dostępne są dwa formularze:

 1. Formularz 1,
 2. Formularz 2.

Obowiązek ten nie dotyczy przejazdu tranzytowego, osób zaszczepionych oraz osób zamieszkałych na terytorium Unii Europejskiej i zatrudnionych w firmach, będących rezydentami Słowacji. Pod warunkiem jednak, że w ciągu ostatnich 14 dni osoby te przebywały wyłącznie na terytorium UE. Warto jednak pamiętać, że konieczne jest posiadanie negatywnego wyniku testu lub Certyfikatu COVID.

Słowenia

Kierowcy ciężarówek, którzy wjeżdżają do Słowenii lub przejeżdżają przez kraj tranzytem, muszą okazać na granicy:

 1. Negatywny wynik testu na koronawirusa,
 2. lub dowód zaszczepienia,
 3. lub zaświadczenie o przejściu choroby.

W przeciwnym razie kierowcy będą musieli poddać się kwarantannie.

Wielka Brytania

Tymczasem Wielka Brytania wprowadziła obowiązkową kwarantannę dla przyjeżdżających z Francji. Podróżni muszą się poddać 10-dniowej kwarantannie. Dotyczy to również osób zaszczepionych.

W przypadku kierowców ciężarówek obowiązek ten nie obowiązuje, jeśli truckerzy są w stanie wykazać, że wracają z podróży służbowej, a nie wakacji. Dowodem może być np. list przewozowy.

Przy wjeździe kierowcy nie muszą przechodzić testu na obecność koronawirusa, jednak powinni wypełnić formularz lokalizacyjny.

->  Wprowadzenie Inteligentnych tachografów II generacji