Nowa ustawa o transporcie drogowym wprowadza pewne nowości dla kierowców. Zobacz, co się zmieni

26 kwietnia 2021

Celem nowej ustawy jest wprowadzenie do polskiego prawa przepisów Rozporządzenia 2017/2205, które określa szczegółowe zasady procedur zgłaszania uszkodzonych pojazdów ciężarowych oraz wprowadza obowiązek gromadzenia dodatkowych danych podczas kontroli drogowej. Efektem zmian ma być poprawa bezpieczeństwa na drogach, sprawniejsza współpraca europejskich organów drogowych oraz walka z nieuczciwą konkurencją.

samochód ciężarowy

Nowelizacja wciela w życie przepisy, dotyczące procedur zgłaszania pojazdów komercyjnych, wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej oraz obowiązek gromadzenia przez ITD i policji dodatkowych danych. Jej wprowadzenie jest niezbędne, by ujednolicić zasady drogowej kontroli technicznej, przeprowadzanej przez funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego.

Kogo dotyczą zmiany?

Nowa ustawa obowiązuje w przypadku pojazdów oraz przyczep następujących kategorii:

– M2, M3, czyli pojazdów o więcej niż ośmiu miejscach dla pasażerów,

– N2 i N3 o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,

– przyczep kategorii O3 i O4 o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,

– ciągników kołowych kategorii T5 o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h.

Co zmiany oznaczają w praktyce?

Centralna ewidencja naruszeń (CEN), prowadzona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) zostanie rozbudowana o dodatkową grupę danych, które dotychczas nie były gromadzone ani przetwarzane. Jak dotąd inspektorzy transportu drogowego zbierali numer rejestracyjny i kraj rejestracji środków transportu, teraz dodatkowo zapytają o numer VIN pojazdu. Dane te będą umieszczane na protokole kontroli technicznej.

Nowe dane, zgodnie z rozporządzeniem unijnym, będą gromadzone na potrzeby ITD oraz właściwych organów innych państw Wspólnoty. Nowe rozwiązanie pozwoli na sprawniejszą współpracę służb – organy będą się wymieniać komunikatami RSI między punktami kontaktowymi, dotyczącymi zgłoszeń wyników kontroli ciężarówek, wskazujących poważne lub niebezpieczne usterki.

Uczciwiej i bezpieczniej

Nowe przepisy przyczynią się do zapobiegania kilku istotnych zagrożeń:

– nieuczciwej konkurencji, związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej,

– wypadków drogowych z udziałem kierowców zawodowych, spowodowanych usterkami i niesprawnościami zestawów ciężarowych (ciągników i przyczep).

Poza tym ustawa modyfikuje dotychczasowy sposób przekazywania przez wojewódzkich inspektorów do GITD informacji uzyskanych w trakcie kontroli pojazdów, tzn. przy użyciu formularzy elektronicznych lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług. Funkcjonariusze będą przekazywać informacje niezwłocznie po zakończeniu kontroli za pośrednictwem CEN.

->  Nowe wymogi dla ciężarówek w Londynie. Direct Vision Standard i Strefa niskiej emisji