Komisja Europejska wprowadza unijny standard bezpiecznych parkingów dla ciężarówek

3 listopada 2021

Wprowadzenie przez Komisję Europejską unijnego standardu bezpiecznych i chronionych parkingów dla ciężarówek (SSTPA) to ważny krok w kierunku budowania bezpieczeństwa i komfortu pracy kierowców zawodowych w Europie. Nowa wersja standardu zastąpi dotychczasowy dobrowolny system. Wyjaśniamy zatem, co się zmieni.

Brak miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych stanowi jedno z największych zagrożeń dla kierowców. Problem pogłębia również fakt nasilających się kradzieży pojazdów i ładunków. Z tego powodu w latach 2017-2018 z inicjatywy Komisji Europejskiej, chcącej poprawić sytuację na drogach, wprowadzono w życie projekt SSTPA. Dziś jednak Bruksela poszła o krok dalej i chce wprowadzić projekt, który zastąpi dotychczasowy dobrowolny system, do unijnego prawa za pomocą aktu delegowanego w ramach przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku, zawartych w Pakiecie Mobilności.

Jak informuje Stowarzyszenie Ochrony Transportowanych Zasobów TAPA, posunięcie to stanowi bardzo ważny krok w kierunku działań, ukierunkowanych na zminimalizowanie przestępczości i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Nowy SSTPA wraz z finansowaniem ze strony unijnej pomoże branży rozwijać projekty infrastrukturalne, poprawiające warunki pracy kierowców i zwiększające liczbę parkingów dla ciężarówek.

Przypomnijmy, że według najnowszych szacunków w Unii Europejskiej brakuje 400 tys. miejsc parkingowych oraz 2 tys. bezpiecznych parkingów dla ciężarówek. Biorąc pod uwagę fakt zwiększającej się liczby pojazdów komercyjnych, wykorzystywanych w transporcie samochodowym (obecnie po europejskich drogach jeździ 6,2 miliona średnich i ciężkich pojazdów użytkowych), zapotrzebowanie na obiekty tego typu rośnie w zastraszającym tempie.

Projekty SSTPA – czym się różnią standardy bezpiecznych parkingów?

Oba projekty (systemy) SSTPA posiadają wspólne cechy, ale zawierają też pewne różnice, na przykład w zakresie podejścia do standardu. Nie chodzi więc o to, który z nich jest najlepszy, ale raczej o decyzję każdego operatora, który standard najlepiej odpowiada jego potrzebom. W obu przypadkach chodzi zapewnienie bezpieczniejszego środowiska pracy dla kierowców, co jest istotne szczególnie w czasach niedoboru kierowców, z czym się obecnie boryka cała Europa.

Standard PSR TAPA powstał trzy lata temu w oparciu o wiedzę stowarzyszenia na temat realiów biznesowych. Organizacja “wspiera wszystkie inicjatywy, normy i wymogi regulacyjne, które promują bezpieczeństwo ludzi, towarów, sprzętu i usług w globalnym łańcuchu dostaw, o ile są przystępne cenowo, łatwe do przyjęcia, dostosowane do celu i zrównoważone”.

Zapotrzebowanie na bezpieczne i chronione parkingi dla ciężarówek

Transport drogowy jest dominującą gałęzią transportu w Unii Europejskiej. Stanowi blisko 50 proc. wszystkich tonokilometrów i 75 proc. ładunków śródlądowych. Duża część całkowitej liczby tonokilometrów w transporcie drogowym przypada na pojazdy ciężarowe o ładowności ponad 40 ton. Każdego dnia europejskimi drogami przewożone są towary warte miliardy euro.

Pomimo świetnych wyników, transport stoi  w obliczu wielu problemów, w tym rosnących wyzwań związanych z bezpieczeństwem i nieatrakcyjnymi warunkami pracy prowadzącymi do niedoboru kierowców i starzenia się siły roboczej. Kierowca ciężarówki spędza większość czasu w kabinie pojazdu, w magazynach, terminalach lub na parkingach i restauracjach wzdłuż autostrad. Dlatego właśnie istnieje potrzeba, aby te obiekty zapewniały odpowiedni poziom bezpieczeństwa i komfortu.

SSTPA – oceny poziomu bezpieczeństwa parkingów dla ciężarówek

Obecnie w UE stosuje się są różne schematy oceny poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez SSTPA. Powoduje to niejednoznaczność i zamieszanie wśród użytkowników, audytorów SSTPA czy branży ubezpieczeniowej. Potrzebny jest zatem jeden schemat certyfikacji parkingów przez niezależne strony trzecie.

Norma UE dotycząca parkingów dla ciężarówek została zaprojektowana tak, aby uwzględniała zarówno wymogi bezpieczeństwa, jak i usługi dla użytkowników obiektów. Te dwa elementy są ze sobą ściśle powiązane i oba mogą w znacznym stopniu przyczynić się do rozwoju transportu drogowego w Unii Europejskiej, a tym samym zapewnić kierowcom odpowiedni komfort pracy.

Wyróżnia się 4 poziomy bezpieczeństwa, które wzajemnie się uzupełniają: brązowy, srebrny, złoty i platynowy. Każdy z poziomów uwzględnia poszczególne obszary, np. strefę parkowania, wjazd/wyjazd z obiektu, okolicę etc. Tymczasem w przypadku kryteriów usług, istnieją obowiązkowe wymagania serwisowe, na przykład: dostępne, działające, czyste toalety, prysznice, myjnie, dostępność połączeń internetowych i elektrycznych, a także takich elementów, jak kosze na śmieci czy wyraźne znaki drogowe.

->  Największy na świecie strzeżony parking dla ciężarówek