Jaki jest najlepszy sposób dostarczania płynności dla firm transportowych?

28 czerwca 2021

Przedsiębiorstwo transportowe w swojej codziennej działalności mierzy się z wieloma trudnościami. Jedną z nich jest zapewnienie odpowiedniej płynności finansowej, co nie jest łatwe, gdy normą jest wydłużanie terminów płatności przez kontrahentów. Jak więc mamy sobie z tym poradzić? Zapytajmy specjalistę. Urs van Stiphout jest współzałożycielem oraz Prezesem Zarządu firmy invoitix ag, oferującej usługi zakupu wierzytelności od firm transportowych na rynku europejskim.

samochód ciężarowy

 Panie Prezesie, czy Pana zdaniem utrzymanie płynności jest największym ryzykiem branży transportowej?

Tak. Na skalę tego ryzyka wpływa przede wszystkim zmieniająca się baza kontrahentów oraz trudność z oceną ich ryzyka przez przedsiębiorstwa transportowe.

Prezesem Zarządu firmy invoitix ag

Brak informacji lub zwłoka w podjęciu decyzji może doprowadzić do powstania strat.

Dokładnie. Dlatego ważne jest zapewnienie przedsiębiorcom wiarygodnej informacji. invoitix ag udostępnia swoim klientom dostęp do bazy danych ponad 4 tysięcy kontrahentów, których oceniliśmy pod kątem ich dyscypliny płatniczej. Ponadto, w przypadku kontrahentów pozytywnie ocenionych przez invoitix dokonuje płatności klientowi za fakturę w ciągu 48 godzin. Jest to zatem nie tylko informacja, dla firm transportowych, ale także realne zobowiązanie w zakresie wypłaty środków pieniężnych w ciągu 48 godzin od wystawienia faktury przez firmę transportową.

Uzyskanie takich informacji z pewnością kosztuje.

Nie. Nasi klienci mają dostęp do bazy kontrahentów za darmo w ramach umowy, w ramach której przede wszystkim sprzedają nam swoje wierzytelności w EURO dotyczące transportu międzynarodowego.

Proszę nam powiedzieć – jak to działa.

Po zrealizowaniu transportu, klient invoitix wysyła przez naszą aplikację zlecenie zakupu faktury – ważne jest, aby podał nam wszystkie informacje dotyczące kontrahenta, transportu oraz aby załączył w aplikacji skany zlecenia transportu oraz CMRki. invoitix akceptuje zlecenie zakupu i w ciągu 48h wypłaca na rachunek klienta kwotę faktury pomniejszoną o prowizję pobieraną przez invoitix. W aplikacji generowana jest faktura, która wysyłana jest do kontrahenta w imieniu naszego klienta, wraz z informacją iż wierzytelność z niej wynikajaca została sprzedana do invoitix i płatność ma zostać dokonana na rachunek invoitix. Następnie invoitix czeka na płatność od kontrahenta i ponosi pełne ryzyko opóźnień w płatnościach kontrahenta lub ich braku..

A co się stanie jeśli kontrahent nie zapłaci do invoitix?

Klient podpisując z nami umowę ma możliwość wyboru jednej z dwóch opcji przejęcia ryzyka – w pierwszej całość ryzyka płatności kontrahenta ponosi invoitix i klient nie musi się w ogóle martwić o to, czy invoitix uzyska płatność. W drugim wariancie klient invoitix ponosi ryzyko do określonej kwoty na każdego kontrahenta. Oznacza to, że w przypadku gdy kontrahent nie zapłaci faktur na kwotę większą niż ustalona – klient ponosi ryzyko wyłącznie do wysokości tej kwoty. Inne jest ryzyko działalności transportowej realizowanej dla stałej grupy kontrahentów (generujących faktury na większe kwoty i posiadających małą liczbę kontrahentów) a inne w przypadku rozdrobnionego portfela wielu kontrahentów, gdy kwoty faktur z reguły są niższe niż w pierwszym przypadku.

Kto może sprzedać fakturę?

Każdy podmiot prowadzący działalności transportu międzynarodowego i rozliczający swoje usługi w EURO. Współpracujemy z podmiotami mającymi długą historię działalności (i dysponującymi dużą flotą) jak i podmiotami dopiero powstałymi, które zaczynają od jednego pojazdu.

Proszę jeszcze powiedzieć ile to kosztuje?

Pobieramy opłaty wyłącznie dotyczące każdej faktury zlecanej do zakupu. Wysokość opłat zależy od wolumenu współpracy miedzy klientem a invoitix, natomiast nie pobieramy opłat za przyznanie, udostępnienie, niewykorzystanie limitów faktoringowych. Naszym klientom taki limit nie jest potrzebny. Na płatności związane z usługami transportu międzynarodowego patrzymy z perspektywy ryzyka kontrahenta, będącego płatnikiem. Jego limity i ryzyko jest tym, co potrafimy ocenić, dając naszym klientom możliwość skoncentrowania się na tym, co robią najlepiej – dostarczaniem ładunków w całej Europie.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję

 

->  Nowy taryfikator mandatów w Niemczech

Więcej informacji dostępnych jest na stronie invoitix.