Pakiet Mobilności w 2022 roku?

3 stycznia 2022

Od 2 lutego 2022 roku polskich kierowców zawodowych realizujących trasy międzynarodowe czekają poważne zmiany w rozliczeniu za pracę. Jest to spowodowane wdrożeniem kolejnych regulacji Pakietu Mobilności. Wyjaśniamy, o ile wzrosną wypłaty truckerów i co będzie z dietami i ryczałtem.

samochód ciężarowy

 

Pakiet Mobilności budzi kontrowersje już od lat. W teorii jest zorientowany na unormowanie transportu samochodowego na terenie Unii Europejskiej i polepszenie warunków socjalnych kierowców ciężarówek. W praktyce – przynajmniej na początku, w okresie przejściowym – wprowadzi sporo utrudnień dla pracodawców i zwiększy koszty przewoźników związane z wynagrodzeniami kierowców.

Przepisy Pakietu Mobilności są wdrażane stopniowo od 2020 roku. Od tego czasu wprowadzono:

  • zakaz odbywania regularnych tygodniowych odpoczynków w kabinie pojazdu,
  • obowiązek powrotu kierowcy do bazy transportowej lub miejsca zamieszkania co 4 tygodnie na co najmniej 45 godzin,
  • dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku (pod warunkiem, że: odbędą się poza granicami Polski, w kolejnych czterech tygodniach odbędą się co najmniej dwa tygodniowe odpoczynki regularne, po dwóch odpoczynkach tygodniowych skróconych nastąpi odpoczynek tygodniowy regularny),
  • możliwość przedłużenia jazdy dziennej o 1-2 godziny przy powrocie do bazy lub miejsca zamieszkania kierowcy.

Pakiet Mobilności w 2022 roku

Kolejne przepisy, które zostaną wdrożone w lutym 2022 roku, dotyczą m.in. delegowania pracowników w transporcie międzynarodowym, dostępu do rynku usług transportowych, a także licencji i zabezpieczenia finansowego dla pojazdów komercyjnych o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 tony.

Warto zwrócić uwagę, że pod nowe zasady nie podlegają przewozy tranzytowe oraz dwustronne (transport międzynarodowy z/do kraju siedziby z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami/rozładunkami). Obowiązują natomiast w przypadku przewozów kabotażowych oraz przerzutów (cross-trade).

Również w lutym wejdą w życie przepisy wspomagające kontrolę rynku transportowego. Chodzi dokładnie o następujące regulacje:

  • obowiązkowy powrót pojazdu do bazy transportowej co najmniej raz na 8 tygodni,
  • konieczność wpisu w tachografie kraju, do którego wjeżdża kierowca,
  • 4-dniowa przerwa w przypadku przejazdów kabotażowych po wykonaniu każdych trzech operacji.
->  W Calais nadal gorąco, a w Dover utrudnienia ruchu. Gdzie w tych okolicach można bezpiecznie zaparkować ciężarówką?

W maju natomiast zaczną obowiązywać regulacje pojazdów o dmc do 2,5 t, a mianowicie obowiązek posiadania licencji transportowej oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Poza tym przedsiębiorcy będą musieli posiadać zabezpieczenie finansowe na pojazdy:

  • 1800 euro na pierwszy,
  • 900 euro na każdy kolejny.

Wynagrodzenie kierowców ciężarówek

Kierowcy, wykonujący zlecenie za granicą (na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej), będą musieli otrzymywać wynagrodzenie adekwatne do tego samego, jakie otrzymują kierowcy w kraju, w którym polski kierowca wykonuje usługę. Zakłada się, że pracownik w ruchu międzynarodowym nie jest w podróży służbowej, nie będą mu więc wypłacane diety i ryczałty za noclegi. Nie będą one wliczone zatem do płacy minimalnej, jak to miało miejsce dotychczas.

Szacuje się, że z tego powodu przewoźników czeka drastyczny wzrost kosztów. Zgodnie z szacunkami branży, w zależności od typu wykonywanych przewozów koszty firm transportowych wzrosną od 20 do 100 proc. Załóżmy, że obecnie kierowca zarabia 7 tys. na rękę, a jego podstawa wynosi 3600 zł brutto, przy czym pracodawca wypłaca resztę ryczałtami i dietami. Łączny koszt pracodawcy wynosi zatem 8700 zł brutto. Z symulacji OCRK wynika, że od lutego ten koszt może wzrosnąć nawet do 14 tys. zł brutto.

Dodatki z tytułu podróży służbowych

Dodatki te wraz z wdrożeniem nowych przepisów mają zniknąć, choć w praktyce – nie do końca. Eksperci szacują, że aby obniżyć podstawę opodatkowania i obliczyć podstawę podlegającą ZUS, należy ustalić dietę, jaką kierowca wypracował poza granicami kraju, ponieważ przewoźnikowi przysługuje prawo obniżenia podstawy wymiaru składek o równowartość diet za każdy dzień pobytu za granicą. 

Oznacza to, że polski kierowca zawodowy będzie miał płacony ZUS od tej większej kwoty przepracowanej poza granicami naszego kraju. W kwestii obliczania podstawy opodatkowania wynagrodzenia, pracodawca kierowcy od kwoty brutto będzie odejmować już tylko część wysokości diet, a nie jak dotychczas – całość.

->  Obowiązkowy powrót kierowcy do bazy, czyli o czym musi wiedzieć każdy kierowca ciężarówki

O ile wzrośnie wynagrodzenie kierowcy? 

Wszystko oczywiście zależy od liczby przeprowadzonych godzin oraz kraju wykonywania zlecenia. W Polsce wysokość stawki minimalnej wynosi 14 zł. W Niemczech – około 45 złotych. We Francji i Holandii – niespełna 70 złotych. Wyliczenie liczby przepracowanych godzin w danym kraju pozwoli na oszacowanie, o ile wzrośnie wynagrodzenie kierowców ciężarówek w lutym 2022 roku.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że jeszcze nie wszystkie kraje podały oficjalną wysokość stawek minimalnych, które będą obowiązywać w branży transportowej. Dlatego dokładne oszacowanie nowych wynagrodzeń będzie możliwe dopiero po wdrożeniu przepisów Pakietu Mobilności.