Dover i Calais po Brexicie. Nowe obowiązki dla kierowców, pozwolenia i dostępne parkingi dla ciężarówek [Poradnik dla truckerów]

11 stycznia 2021

Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie warunków Brexitu i dalszej współpracy. Stronom udało się osiągnąć porozumienie i wiele procedur transportowych pozostanie bez zmian, jednak wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE spowodowało wprowadzenie sporo nowych formalności. Podpowiadamy, jak wyglądają teraz obowiązki kierowców zawodowych w portach Calais i Dover podczas przekraczania brytyjskiej granicy.

Dover i Calais po Brexicie. Nowe obowiązki dla kierowców, pozwolenia i dostępne parkingi dla ciężarówek [Poradnik dla truckerów]

Unia Europejska i Wielka Brytania wynegocjowały umowę o handlu i współpracy dopiero pod koniec roku, 24 grudnia, tydzień przed planowanym opuszczeniem Wspólnoty. Obszerny dokument porozumienia zawiera regulacje przepisów wzajemnych relacji m. in. na płaszczyźnie wymiany handlowej oraz wykonywania usług dostawczych transportem morskim, lotniczym i samochodowym. Dzięki temu polski sektor przewozów będzie funkcjonować na rynkach brytyjskich bez zakłóceń.

Transport pomiędzy Unią oraz Wielką Brytanią będzie się odbywać na dotychczasowych zasadach. Formalnie zatem dla polskich firm transportowych zmieni się niewiele – dokumentem uprawniającym na wjazd w dalszym ciągu pozostaje ważny wypis z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego. Zmianom ulegną tylko zasady przewozów kabotażowych oraz pewne przepisy w zakresie celnym.

Przewoźnicy muszą też pamiętać, że w przypadku pojazdów ciężarowych należy je wyposażyć w dokument potwierdzający ubezpieczenie. Władze zalecają również zwrócenie uwagi na zabezpieczenie ciężarówek. Zgodnie z informacją rządową, “skuteczny system bezpieczeństwa pojazdów” obejmuje instrukcje obsługi systemu dla kierowców w formie pisemnej, obecność urządzeń zabezpieczających, chroniących przestrzeń ładunkową i samochód ciężarowy, a także potwierdzenie szkolenia kierowców w zakresie korzystania z urządzeń zabezpieczających i posiadanie przez nich list kontrolnych, dotyczących bezpieczeństwa pojazdów.

Kontrole celne w Calais i Dover

Od 1 stycznia 2021 r. kierowców przekraczających granicę Wielkiej Brytanii czekają obowiązkowe kontrole celne. Zgodnie z informacją opublikowaną przez dyrekcję portu Calais, formalności celnych należy dokonać przed przyjazdem do portu za pośrednictwem francuskiej platformy zgłoszeń celnych. Odpowiedzialność za przygotowanie zgłoszenia nie jest na razie określona – wysłać ją może zarówno nadawca ładunku, jak i przewoźnik. Sama procedura rejestracji pozostanie bez zmian – kierowca w dalszym ciągu musi przedstawić dokumenty towarowe (CMR i kod UN).

Kierowcy są zobowiązani do posiadania celnego numeru referencyjnego MRN (Movement Reference Number) lub kodu kreskowego elektronicznej koperty logistycznej. Uzyskać ją można w Calais. Dopuszczalna jest wersja papierowa, jak i cyfrowa (wersja elektroniczna koperty pozwala na zgrupowanie kilku deklaracji). Należy pamiętać, że brak numeru MRN lub kodu kreskowego skutkuje niedopuszczeniem pojazdów ciężarowych do promu. Kierowcy nie zostaną nawet wpuszczeni do portu. 

Władze Wielkiej Brytanii przygotowały program GVMS (Goods Vehicle Movement Service). Jego celem jest obsługa portów i terminali przy kontrolach celnych. Procedura celna, podobnie jak w przypadku przyjazdu z Francji, pozostaje taka sama, jednak również należy przedstawić MRN lub kod kreskowy koperty logistycznej. Przewoźnik jest zobowiązany do rejestracji przejazdów za pośrednictwem GVMS. Po rejestracji przedsiębiorca otrzyma numer GMR (Goods Movement  Record). Jego okazanie będzie obowiązkowe od 1 lipca 2021 r., choć w przewozach tranzytowych będzie używany od 1 stycznia.

Status towarów podczas kontroli

Podczas kontroli przewozów z Wielkiej Brytanii do UE towarom zostanie nadany odpowiedni status – zielony, pomarańczowy lub czerwony. Kolory oznaczają stan dokumentacji oraz ładunków i wytyczają dalsze działania kierowców podczas wykonywania zlecenia transportowego:

– Zielony status oznacza, że dokumentacja jest w porządku. Pojazd może wyjechać z portu.

– Pomarańczowy status (Cło) jest wydawany w tym przypadku, kiedy dokumenty lub ładunek wymagają jeszcze sprawdzenia. W tym przypadku kierowca musi zaparkować na przewidzianych do tego celu parkingach i może opuścić port tylko po zaleceniu ponownej kontroli.

– Czerwony status (SIVEP) jest wystawiany w tym samym przypadku, co i pomarańczowy. Różnica jednak polega na tym, że kierowca musi oczekiwać na parkingu na dodatkowe instrukcje celnika, do których będzie się musiał dostosować przed opuszczeniem portu.

>>> Ulotka o statusach w języku polskim

Status pojazdu na pokładzie promu kierowca może sprawdzać za pomocą aplikacji internetowej (dostępnej również w języku polskim) lub na ekranach na pokładzie promów.

Wdrożenie procedur kontrolnych

Wdrożenie procedur kontrolnych zostały podzielone na trzy etapy.

1 etap obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Od tego czasu zaczęły obowiązywać podstawowe procedury celne, wspomniane powyżej. Deklaracje celne muszą być przesłane do 6 miesięcy.

2 etap. Od 1 kwietnia 2021 r. wszystkie artykuły pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego będą wymagały wstępnego zgłoszenia i okazania dokumentacji zdrowotnej.

3 etap rozpoczyna się od 1 sierpnia 2021 r. Na danym etapie transport wszystkich towarów do Zjednoczonego Królestwa będzie wymagał pełnej dokumentacji celnej.

Śródlądowe punkty kontroli granicznej (IBF)

Śródlądowe punkty kontroli granicznej to obiekty, w których z dala od portów mogą odbywać się kontrole celne. W punktach będą kontrolowane przewozy, które odbywają się na podstawie następujących dokumentów:

 1. CTC – Wspólna procedura tranzytowa.
 2. Karnet ATA.
 3. TIR – Karnet Międzynarodowego Przewozu Drogowego.
 4. CITES – Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych.

Do punktów kontroli mogą być skierowani kierowcy, którzy m. in. planują wyjazd z Wielkiej Brytanii przez Dover, Eurotunel lub Holyhead.

Mapa śródlądowych punktów kontroli granicznej

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/image_data/file/110895/960-inland-border-facilities-map.jpg

Pozwolenie na wjazd do Kent

Od 1 stycznia kierowcy pojazdów o dmc powyżej 7,5 t kierujący się do Unii Europejskiej przez Dover lub Eurotunel muszą posiadać KEP – pozwolenie na wjazd hrabstwa Kent (Kent Access Permit). W celu uzyskania pozwolenia należy wypełnić specjalny formularz na stronie rządowej Wielkiej Brytanii.

>>> Formularz do uzyskania zezwolenia KAP.

Należy pamiętać, że:

 • pozwolenie jest ważne przez 24 godziny,
 • jest potrzebne nawet podczas przejazdu na pusto,
 • pozwolenie jest wydawane w postaci elektronicznej,
 • brak pozwolenia skutkuje grzywną w wysokości 300 funtów.

Zezwolenie KAP jest obowiązkowe tylko w przypadkach:

 1. wjazdu przez port Dover lub Eurotunel,
 2. przekraczania granicy (w przypadku tylko przejazdu przez Kent pozwolenie nie jest potrzebne),
 3. doprowadzania naczepy, która następnie zostanie przetransportowana dalej za granicę.

Procedury w innych portach europejskich

Stosowne procedury, związane z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE, zostały przygotowane również w innych większych portach europejskich. 

Władze Niderlandów wdrożyły system Portbase, obowiązkowy dla wszystkich podmiotów, korzystających z portów kraju. Serwis jest dostępny w trzech językach: angielskim, holenderskim i niemieckim.

>>> Niderlandzki system Portbase.

Odpowiedni system przygotowała również Belgia. Serwis RX/Seaport, odpowiedzialny za rejestrację ładunków, odprawa których ma miejsce w belgijskich portach, nie jest obowiązkowy, lecz jedynie zalecany.

>>> Belgijski system RX/Seaport.

Parkingi dla ciężarówek w Calais i Dover

Infrastruktura w Calais jest stosunkowo dobrze rozbudowana i posiada szerokie zaplecze postojowe dla pojazdów, realizujących przewóz ładunków. Do jednych z największych parkingów należą takie obiekty, jak All4truck w Marck na 400 pojazdów oraz drugi w tej samej miejscowości przy drodze A16 (ponad 300 miejsc). Do najbardziej znanych należy również płatny XPO, parking na terenie terminalu Trans-Manche na 250 miejsc oraz duży, na 300 pojazdów obiekt w Fréthun.

Tymczasem w okolicach Dover warte uwagi są takie obiekty, jak parking przy Elizabeth St. na 300 miejsc czy też Truck Park Dover przy Menzies Road w Dover (120 miejsc). Więcej strzeżonych i bezpiecznych miejsc można znaleźć w okolicach Canterbury lub na trasie z Londynu. Zachęcamy do skorzystania z darmowej aplikacji z bazą parkingów dla ciężarówek TransParking.

Punkty informacyjne dla kierowców

W razie jakichkolwiek problemów, kierowcy zawodowi mogą uzyskać więcej dodatkowej informacji w specjalnych punktach konsultacyjnych. W punktach tych kierowcy mogą się dowiedzieć o: 

 • nowych przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku,
 • dokumentach wymaganych podczas wykonywania przewozu między Wielką Brytanią a Unią Europejską,
 • korzystania z nowych usług,
 • statusu przygotowania pojazdów ciężarowych do przekraczania granicy,
 • kontroli gotowości do przekroczenia granicy.

>>> Lokalizacja punktów informacyjnych w Wielkiej Brytanii.

->  Letnie zakazy ruchu pojazdów ciężarowych w 2020 r. Lista krajów, gdzie obowiązują dodatkowe ograniczenia